Mac OS - Keep your Mac healthy (Mojca Pev)

Iz MaFiRaWiki

 • Dolžina videa, po katerem je napisan scenarij: 12:44.

Opis

Prikazali bomo, kako lahko obnovimo izbrisane podatke (datoteke, fotografije, naslove ipd.) ter kako preverimo in odpravimo obstoječe napake na disku.

Snemalna knjiga

Smo na namizju operacijskega sistema Mac. Vsa okna (programi) so zaprti.

 • SPOROČILO: Mac OS ima po novem vdelano enostavno, a zelo močno orodje za izdelavo avtomatskih varnostnih kopij podatkov. imenovano Time Machine. [gumb Naprej,brez kazalca]
 • SPOROČILO: Za dostop do orodja Time Machine kliknemo na jabolko, izberemo System Preferences. [gumb Naprej, kazalec na ikono jabolka]

Odpre se okno System Preferences.

 • SPOROČILO: Kliknemo na Time Machine. [gumb Naprej, kazalec na ikono Time Machine]

Pojavi se okno Time Machine.

 • SPOROČILO: Določiti je potrebno, iz katerih podatkov bomo napravili varnostno kopijo. To storimo tako, da kliknemo na gumb Options... [gumb Naprej, kazalec na Options...]

Odpre se okno, v katerem določimo, česa ne bomo varnostno kopirali.

 • SPOROČILO: S klikom na gumb + določimo česa ne bomo varnostno kopirali. [gumb Naprej, kazalec na gumb +]
 • SPOROČILO: V primeru ponovne namestitve Mac OS ne bomo potrebovali map System in Aplications, zato ne bomo napravili varnostne kopije. Manjkajoče aplikacije lahko kasneje prenesemo z interneta i jih ponovno namestimo. Zato se odločimo, da mape System ne bomo varnostno kopirali. [gumb Naprej, kazalec kaže na mapo System]

Kliknemo na mapo System. Odpre se okno z izbrano mapo. Prikazane so tudi podmape izbrane mape.

 • SPOROČILO: Za izključitev mape System iz varnostnega kopiranja, kliknemo Exclude. [gumb Naprej, kazalec na Exclude]

Okno se zapre.

 • SPOROČILO: Pojavi se okno, v katerem nas Time Machine sprašuje, ali želimo pri varnostnem kopiranju izključiti tudi datoteke, ki so bile nameščene skupaj z Mac OS, kot so npr. sistemske aplikacije in UNIX-ova orodja. Lahko se odločimo za izključitev samo Systemske mape, ali za izključitev vseh sistemskih datotek. Izberemo slednje. [gumb Naprej, kazalec na Exclude All System Files]
 • SPOROČILO: Pojavi se izpis zadev (datotek ipd.), ki jih ne želimo varnostno kopirati. [gumb Naprej, kazalec na izključene datoteke]
 • SPOROČILO: S klikom na + lahko izločimo še druge zadeve. Predpostavimo, da želimo napraviti varnostno kopijo mape Aplications, brez Address Book. V tem primeru izberemo Address Book in kliknemo Exclude. Na enak način lahko izključimo tudi ostale Aplikacije. Ne moremo izločiti več aplikacij hkrati, potrebno je določiti vsako posebej. [gumb Naprej, kazalec na aplikacije,ki jih želimo izključiti]
 • SPOROČILO: Izločene mape ipd. potrdimo s klikom na gumb Done. [gumb Naprej, kazalec na Done]
 • SPOROČILO: Spremenimo lahko tudi lokacijo, kamor se bodo shranjevale varnostne kopije podatkov. . Najbolj smiseln je zunanji trdi disk. disk mora biti primerno velik (prazen). S klikom na gumb Change Disk lahko spremenimo področje, na katerega računalnik zapisuje varnostne kopije. [gumb Naprej, kazalec na Change Disk]
 • SPOROČILO: V oknu se pojabijo vsi diski, na katere lahko shranjujemo varnostne kopije. Obstaja pa tudi nekaj priključenih naprav, ki tukaj niso vidne in na katere ne moremo shranjevati podatkov. Takšni napravi sta npr. iPod in iDisk. Izberemo External HD in kliknemo na gumb Use for Backup. [gumb Naprej, kazalec na gumb Use for Backup]
 • SPOROČILO: Time Machine prikaže ime diska, na katerega shranjujemo varnostne kopije, koliko imamo še praznega prostora, kdaj je bila narejena zadnja varnostna kopija ter kdaj bo narejena zadnja varnostna kopija. [gumb Naprej, kazalec a informacije o varnostni kopiji
 • SPOROČILO: Preverimo delovanje aplikacije Time Machine. Vržemo nekaj datotek v koš, nato pa jih ponovno obnovimo. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Odpremo Macintosh HD, gremo v moje dokumente. Izberemo nekaj dokumentov in jih vržemo v koš. [gumb Naprej, kazalec na dokumente]
 • SPOROČILO: Dokumente dokončno izbrišemo tako, da z desno miškino tipko kliknemo na koš in izberemo Empty Trash. [gumb Naprej, kazalec na Empty Trash]

Datoteke in mape, ki so se nahajale v košu, so dokončno izbrisane.

 • SPOROČILO: Dokumente želimo dobiti nazaj, zato kliknemo na ikono Time Machine. [gumb Naprej, kazalec na ikono Time Machine]
 • SPOROČILO: pojavi se več pogovornih oken. Prvo kaže trenutno situacijo v mapi Documents. [gumb Naprej, kazalec na mapo Documents]
 • SPOROČILO: S klikom na puščico nazaj zavrtimo časovni stroj nazaj. Pojavijo se prej izbrisane datoteke. Izpiše se tudi datum in čas prikazanega stanja računalnika. [gumb Naprej, kazalec na puščico nazaj]
 • SPOROČILO: Izberemo pravi datum in čas. S klikom na gumb Restore povrnemo računalnik v želeno stanje. [gumb Naprej, kazalec na Restore]
 • SPOROČILO: Prej izbrisani dokumenti so obnovljeni. [gumb Naprej, kazalec na področje, kjer so obnovljeni dokumenti]
 • SPOROČILO: Time Machine lahko uporabimo tudi pri drugih aplikacijah. Ena izmed njih je iPhoto. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Odpremo iPhoto ter nastavimo manjšo velikost prikazanih sličic. [gumb Naprej, kazalec na drsnik, kjer manjšamo fotografije]
 • SPOROČILO: Označimo slike, ki jih želimo izbrisati. izbrišemo jih s tipko delete. [gumb Naprej, kazalec na označene fotografije]
 • SPOROČILO: Zapremo iPhoto in ga ponovno odpremo. S tem se prepričamo, da smo fotografije resnično izbrisali. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Zaženemo Time Machine. [2 sekundi, kazalec na ikono Time Machine v Doku.]

Odpre se okno z različnimi stanji računalnika.

 • SPOROČILO: Prikazano je trenutno stanje. [2 sekundi, kazalec na prvo okno v Time Machine]
 • SPOROČILO: S klikom na puščico nazaj izberemo stanje računalnika, na katerem so vse izbrane fotografije. [gumb Naprej, kazalec na puščico nazaj]
 • SPOROČILO: Fotografije obnovimo s klikom na Restore. [gumb Naprej, kazalec na Restore.]
 • SPOROČILO: Odpre se iPhoto z obnovljenimi fotografijami. [gumb Naprej, kazalec na obnovljene fotografije]
 • SPOROČILO: Preverimo, ali Time Machine deluje tudi v aplikaciji Address Book. [gumb Naprej, brez kazalca]

Odpremo Adress Book.

 • SPOROČILO: Označimo vnose in jih izbrišemo. [gumb Naprej, kazalec na vnose Address Booka]
 • SPOROČILO: Zaženemo Time Machine. Ponovno imamo prikazano trenutno stanje. Vrnemo se nazaj in poiščemo stanje, kjer smo imeli v imeniku še vse uporabnike. Označimo izbrane uporabnike in kliknemo Restore. [gumb Naprej, kazalec na Restore]
 • SPOROČILO: Kot smo lahko videli je uporaba Time Machine zelo enostavna. Deluje tako v iPhot-u kot tudi v Address Book-u. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Znotraj mape Applications imamo mapo Utilities, znotraj katere je aplikacija Disk Utility. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Oglejmo si še nekaj bližnjic za hitri dostop do omenjene aplikacije. Dvokliknemo na ikono Macintosh HD, izberemo mapo Applications ter jo odvlečemo v Dock. S klikom na mapo se odpre okno z vsemi aplikacijami. [gumb Naprej, kazalec na mapo Applications]

Odprto imamo okno z aplikacijami.

 • SPOROČILO: Bližnjica na tipkovnici je še nekoliko hitrejša. Pritisnemo command + shift + A. Odpre se okno a aplikacijami. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: S klikom na command + shift + U se odpre mapa Utilities. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Znotraj mape Utilities se nahaja aplikacija Disk Utility. Odpremo jo.
 • SPOROČILO: Disk Utility je orodje za pregled diskov. Izberemo disk, ki ga želimo pregledati. [gumb Naprej, kazalec na Macintosh HD]

Odprto imamo okno Macintosh HD.

 • SPOROČILO: Oglejmo si pomen določenih gumbov pri omenjeni aplikaciji. [gumb Naprej, kazalec na skupino štirih gumbov.]
 • SPOROČILO: Če imamo izbrano First Aid, lahko tu s klikom na Verify Disk preverimo, če je prišlo do napake pri zapisu na disk in se zaradi tega računalnik ne odziva pravilno. [gumb Naprej, kazalec na Verify Disk]
 • SPOROČILO: S klikom na Disk Permissions, lahko spremenimo pravice datoteke, ki jih spreminjajo namenski programi, ali instalacijski programi. [gumb Naprej, kazalec na Verify Disk]
 • SPOROČILO: S klikom na gumb Erase izbrišemo trde diske, ki so priključeni na računalnik. [gumb Naprej, kazalec na Erase]
 • SPOROČILO: Bodimo pazljivi, saj ne smemo izbrisati diska, na katerem je naložen operacijski sistem. Lahko pa izbrišemo ostale diske, ki so priključeni na računalnik. Seznam ostalih diskov je na levem delu odprtega okna. [gumb Naprej, kazalec na priključene diske]
 • SPOROČILO: Pri brisanju diska moramo biti zelo pazljivi, saj izbrisanega diska ne moremo nikoli več obnoviti. Če želimo izbrisati disk, ga označimo in pritisnemo gumb Erase. [gumb Naprej, kazalec na Erase]

Odpre se okno Disk Utility.

 • SPOROČILO: Vrnemo se nazaj na jeziček First Aid. [gumb naprej, kazalec na First Aid]
 • SPOROČILO: Pregledali bomo, ali obstajajo na disku kakšne napake. Izberemo disk, ki ga želimo pregledati, ter kliknemo Verify Disk. V primeru, da Disk Utility na disku najde napake, moramo Mac-a zagnati z instalacijskim medijem, ki smo ga dobili poleg računalnika. Z držanjem tipke C ob zagonu bomo lahko popravili svoj računalnik. Počakamo, da se naloži Installer in izberemo Disk Utility. [gumb Naprej, kazalec na drsnik, ki pregleduje diske]
 • SPOROČILO: Oglejmo si Disk Permissions (oziroma pravice, ki jih lahko spremenijo tuji namenski ali instalacijski programi. Kliknemo na Verify Disk Permissions ter počakamo, da program pregleda morebitne napake na disku. [gumb naprej, kazalec na Verify Disk Permissions]
 • SPOROČILO: Ko se pregledovanje konča, lahko s klikom na Repair Disk Permissions popravimo pravice datotek, ki jih spremenijo namenski ali instalacijski programi.[gumb Naprej, kazalec na Repair Disk Permissions]

KONEC.


Kvizna vprašanja

1. Kateri postopek opisuje izbiro stvari (map, podatkov, aplikacij ipd.), ki jih ne bomo varnostno kopirali?

a) Odpremo System Preferences | Time Machine | kliknemo + | izberemo stvari, ki jih ne želimo varnostno kopirati

b) Time Machine | Chose | izberemo stvari, ki jih ne želimo varnostno kopirati

c) Time Machine | Add | Izberemo datoteke, ki jih ne želimo varnostno kopirati


2. Za kaj lahko uporabimo Disk Utility?

a) Za brisanje priključenih diskov ter popravljanje napak na disku

b) Za spreminjanje velikosti posameznih diskov

c) Za nastavitev dostopa uporabnikov do diska


3. Ali lahko vnose pri posameznih aplikacijah (npr. fotografije, osebne podatke v adresarju ipd.) prikličemo nazaj po tem, ko smo jih po pomoti že izbrisali?


a) Da

b) Ne

Osebna orodja