MMC (Windows)

Iz MaFiRaWiki

MMC – Microsoft Managment Console je program, ki ga uporabljamo za administracijo sistema. Ta zajema pravilno konfiguriranje, prilagajanje in vzdrževanje sistema, za kar pa rabimo vse pravice dostopa.

Program MMC zaženemo tako, da pritisnemo gumb Start, izberemo Run in napišemo: mmc ter pritisnemo gumb za zagon. (Hitrejši dostop do konzole je desni klik na Moj računalnik/Upravljaj. Tam je nekaj najpogostejših orodij že pripravljenih. Vendar tej konzoli ne moremo dodajati novih orodij("Snap in" je onemogočen))


Slika:zagon mmc.jpg


Odpre se nam program za izdelavo administrativnih konzol. Konzola je skupek administrativnih programov (orodij), ki si jih iz množice izberemo sami. Lahko naredimo več konzol po svojem okusu in jih shranimo. Za administracijo lahko uporabljamo različne programe. Konzola je organizirana podobno kot mape in datoteke na disku. Programe za administracijo v konzoli uporabljamo tako, da se skozi skupine lastnosti prebijamo po drevesni strukturi. Spustimo se do ustrezne lastnosti in jo nastavimo. Vsak program, ki ga lahko dodamo, imenujemo snap-in. Pokaže se na osnovnem nivoju podobno kot mapa z imenom programa in z odpiranjem te lahko prehajamo na podprograme in podskupine nastavitev. Tak način prikaza je značilen za sisteme Windows in smo ga navajeni že iz Windows Explorerja.


Začnemo s prazno konzolo. Z izbiro Console|Add Remove Snap-in lahko dodajamo administrativne programe. Odpre se nam okno z zavihki Standalone in Extensions. Preko zavihka Standalone z gumbom Add dodajamo osnovne administrativne programe, preko zavihka Extensions pa razne manjše programe in podprograme. V zavihku Standalone kliknemo Add. Pojavi se nam izbira administrativnih orodij (nekatera splošna, druga bolj specializirana). Eno od splošnih je Computer Managment. Označimo ga in kliknemo Add. Odpre se okno, ki nas vpraša ali želimo to orodje uporabiti za lokalni računalnik ali za kak drug računalnik na mreži. Izberemo lokalni računalnik in kliknimo Finish. Podobno dodamo orodje Group Policy. Konzolo lahko shranimo. Če izberemo Console|Save se nam ponavadi shrani tako, da je dostopna preko izbire Start|Programs|Administrative Tools. Tu se ponavadi nahajajo tudi vsi sistemski administrativni programi.

Osebna orodja