M. in N. Razpet: Osnutek gradiva o desetiških predponah in reševanje izbranih nalog z GeoGebro

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. V prvem delu bomo obravnavali desetiške predpone, ki sicer bolj sodijo na področje fizikalnih enot, vendar pa se da veliko zanimivega povedati tudi o njihovem jezikovnem izvoru in zgodovini. V drugem delu pa bomo z GeoGebro reševali nekatere zgodovinsko pomembne geometrijske naloge.

Osebna orodja