M. Razpet: Peter Ludvig Meidell Sylow in njegovi izreki

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Norvežan Peter Ludvig Meidell Sylow (1832-1918) je v matematiki najbolj znan po svojih izrekih v teoriji grup. Na univerzi v Kristianiji, kjer je dobil svojo katedro šele po štirih desetletjih poučevanja na srednji šoli, je deloval še vrsto let, vse do svoje smrti. Teorija grup je v njegovem času šele dobivala pravo podobo, ki sloni na nekaj preprostih aksiomih. Sylow se je poglobil v Galoisova in Abelova spoznanja in uspel vložiti v teorijo grup pomemben prispevek. Sodelovanje z rojakom Sophusom Liejem je prineslo še drug važen dosežek, zbrana dela veliko prezgodaj umrlega Nielsa Henrika Abela (1802-1829).

Osebna orodja