M. Hladnik: Ustanovitev ljubljanske univerze

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Na kratko bomo pregledali začetne pobude in priprave na ustanovitev Univerze v Ljubljani, delo Vseučiliške komisije in njeno prizadevanje za primerno ureditev položaja slovenskih študentov in slovenskih visokošolskih predavateljev po razpadu Avstro-Ogrske, zahteve različnih strok za takojšnjo ustanovitev samostojne univerze, izvedbo tehniško-visokošolskega tečaja, politično lobiranje za sprejem zakona o univerzi ter imenovanje prvih profesorjev. Ob tem se bomo na kratko dotaknili tudi vloge Plemlja in Zupančiča, do konca druge svetovne vojne edinih dveh profesorjev matematike na ljubljanski univerzi.

Osebna orodja