M. Hladnik: Arhimedova plavajoča telesa

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Najprej si bomo ogledali Arhimedov izračun ploščine poljubnega paraboličnega odseka s t.i. metodo izčrpavanja, ki v resnici pomeni zgodnji začetek infinitezimalnega računa. Težišče takega odseka je našel z metodo mehanskega ravnovesja, ki jo že poznamo. V drugem delu seminarja bomo obravnavali Arhimedovo teorijo ravnovesja plavajočih teles, kot jo je demonstriral na primeru plavajočega paraboloidnega odseka. Tudi pri tem je izhajal iz nekaj predpostavk in iz njih izpeljal pogoje za stabilnost plavajočega telesa.

Osebna orodja