M. Hladnik: Arhimedova metoda ravnovesja in težišče likov

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Arhimed je obravnavo mehanskih ravnovesij in računanja težišč zastavil aksiomatsko. Videli bomo, kako je iz osnovnih predpostavk izpeljal zakon o vzvodih in določil težišče paralelograma in trikotnika. Prav tako bomo spoznali, kako je svojo znamenito metodo mehanskih izrekov, ki je bila izgubljena in so jo ponovno odkrili v obliki palimsesta v začetku 20. stoletja, uporabil pri računanju prostornin in težišč nekaterih vrtenin, pa tudi ploščine in težišča paraboličnega odseka.

Osebna orodja