M. Hladnik: Arhimed, matematični genij antike, njegova matematična dela, prevodi in kasnejša odkritja

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Arhimed je bil slaven že v antiki, a bolj zaradi legend in mitov, ki so se spletli okrog njegovih tehnoloških izumov in drugih odkritij, manj pa zaradi njegovih matematičnih razprav. V uvodnem predavanju o Arhimedu bomo pregledali njegova ohranjena matematična dela in tista, ki so mu bila kasneje pripisana, ter omenili še nekatere izgubljene spise. Videli bomo, kako so kasnejši filologi, zgodovinarji in matematiki ta dela zbirali, prepisovali in prevajali, izgubljali in nekatera od njih ponovno odkrivali v dveh tisočletjih po njihovem nastanku.

Osebna orodja