Lupina Bash

Iz MaFiRaWiki

Lupina Bash (Bourne again shell) je nastala v okviru prijekta GNU. Prvi avtor je bil Brian Fox iz Free Software Foundation, trenutno pa je njen razvijalec in vzdrževalec Chet Ramey z univerze Case Western Reserve.

Bash je standardna lupina v Lunuxu. Novi uporabniki jo dobijo za svojo privzeto lupino. V Bash so vgradili vse tiste pozitivne lastnosti, ki so jih izumili pri načrtovanju drugih sistemov, in se potrudili narediti enotno in lepo lupino.

Kaj počne ukazna lupina? Ko se prijavimo v sistem, interaktivna lupina prebere inicializacijske datoteke in čaka na naš vnos. Lupini ukažemo naj nekaj stori tako, da vtipkamo želeni ukaz. Ukazi so bodisi vgrajeni v ukazno lupino, bodisi poženejo programe, ki se imenujejo enako kot ukazi. Program je v Linuxu katerakoli datoteka, ji smo ji dodelili pravice do izvajanja. Datotekam, ki jih želimo izvajati ni potrebno dopisati nobenih pripon, npr .exe.


Ko vnesemo ukaz in ga s pritiskom tipke Enter končamo, ga lupina razčleni:

1. Najprej razreši posebne znake. Posebni znak ? bo nadomestil katerikoli ujemajoči znak.

2. Osveži zgodovino vnesenih ukazov v pomnilniku in na disku v datoteki, kjer se shranjujejo pretekli ukazi.

3. Razreši narekovaje. Besedilo znotraj enojnih narekovajev ne doživi spremembe, spremenljivke med dvojnimi narekovaji pa se razvežejo v svoje pomene.

4. Nadomestna imena, ki smo jih določili z ukazom alias, zamenja z njihovim pomenom.

5. Poišče morebitne rezervirane besede npr. if ali while .

6. Izvede uporabljene funkcije.

7. Ukazno vrstico razreže v besede in preepozna preusmeritve.

8. Upošteva podane preusmeritve.

9. Razporedi posle. Če smo ukaz zaključili z znakom & (znak za izvajanje v ozadju), tak proces ponikne v ozadje.

10. Poskrbi za sistemske signale.

11. Poišče izvedljive datoteke z imenovanimi programi. Če jih ni, javi napako.

12. Imenovane programe izvede.


Lupino zapustimo z ukazom exit.

Če znotraj ukazne lupine poženemo novo lupino, je ta vgnezdena v prvo. Pri zapuščanju moramo pozapreti vse ukazne lupine in šele zadnja, tista ki smo jo prvo pognali, zapre povezavo s sistemom.

Osebna orodja