Logaritemska in eksponentna funkcija (Seminarska naloga 2010)

Iz MaFiRaWiki

Logaritemska in eksponentna funkcija

 1. Naloga: Obravnavajte logaritemsko in eksponentno funkcijo in njene premike, raztege, itd. Narišite nekaj slik.
 2. Viri:
  1. Brojan Miha, Globevnik Josip, Analiza 1, 2009, [1], 8.5.2010.
  2. Dobovišek Mirko, Matematika 2.
  3. Eksponentna funkcija, [2], 8.5.2010.
  4. G. Pavlič, J. Šparovec, D. Kavka: Planum, Matematika za 2. letnik gimnazij, Modrijan založba, 2003.
  5. Logaritemska funkcija, [3], 8.5.2010.
 1. Predavatelj, avtor: Mateja Smerdel
 2. Seminar: 10.5.2010
 3. Predstavitev: Slika:PredstavitevMatejaS.pdf
 4. Seminarska naloga: Slika:seminarskaMatejaS.pdf
 5. Kvizna vprašanja:
  1. Za osnovo pri eksponentni funkciji lahko vzamemo:
   1. Pozitivna realna števila, različna od 1
   2. Vsa realna števila
   3. Pozitivna realna števila
  2. Za vsako osnovo a pri eksponentni funkciji velja, da je a^0 enako:
   1. 0
   2. Neskončno
   3. 1
  3. Eksponentna funkcija e^x se pri odvajanju in integriranju ne spremeni.
   1. Drži
   2. Ne drži
  4. Kako grafično dobimo logaritemsko funkcijo?
   1. S preslikavo ustrezne eksponentne funkcije čez abscisno os
   2. S preslikavo ustrezne eksponentne funkcije čez premico y=x
   3. S preslikavo ustrezne eksponentne funkcije čez ordinatno os
  5. Če je pri logaritemski funkciji osnova manjša od 1, potem je funkcija:
   1. Padajoča
   2. Naraščajoča
   3. Nič od tega
  6. Če je pri logaritemski funkciji osnova spuščena potem:
   1. Gre za naravni logaritem
   2. Gre za desetiški logaritem
   3. Si lahko osnovo sami izberemo
Osebna orodja