Linux (Urška Valenčič)

Iz MaFiRaWiki

Opis

Na operacijskem sistemu Linux bomo prikazali uporabo ukazov apt-get in apt-cache.

Snemalna knjiga

Smo na namizju operacijskega sistema Linux. Vsa okna (programi) so zaprti.

 • SPOROČILO: Uporaba ukazov apt-cache in apt-get. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Odpremo Terminal. [2 sekundi, kazalec na Programi]

Zaženemo Terminal.

 • SPOROČILO: Ukaz sudo nam dovoli nameščanje programov.
 • SPOROČILO: Ukaz apt-get uporabljamo kot pripomoček za delo s paketi. [gumb Naprej, kazalec na ukaz apt-get]
 • SPOROČILO: Ukaz install uporabljamo tako:

install //ime paketa// - namestitev navedenega paketa iz repozitorija. [gumb Naprej, kazalec na install]

 • SPOROČILO: Ukaz apt-get install epiphany-browser

namesti brskalnik epiphany.[gumb Naprej, kazalec na ukaz epiphany-browser] Nameščen bo brskalnik epiphany.

 • SPOROČILO: Vpisati je potrebno geslo uporabnika urska. [gumb Naprej, kazalec na prostor za vpis gesla]

Vpišemo geslo uporabnika urska.

 • SPOROČILO: Nameščeni so že bili nekateri paketi. Če želimo nadaljevati z namestitvijo na tipkovnici kliknemo y. [gumb Naprej, kazalec na y]
 • SPOROČILO: Namestitev se nadaljuje. [2 sekundi, kazalec na Delam]

Počakamo, da se namestitev dokonča.

 • SPOROČILO: Brskalnik epiphany je nameščen. [gumb Naprej, kazalec na uporabnika]
 • SPOROČILO: Pravico nameščanja pridobimo z ukazom sudo. [gumb Naprej, kazalec na ukaz sudo]
 • SPOROČILO: Ukaz apt-get update posodobi seznam paketov iz repozitorija. [gumb Naprej, kazalec na ukaz]

Paketi iz repozitorija bodo nameščeni.

 • SPOROČILO: Začne se nameščanje paketov iz repozitorija. [gumb Naprej, kazalec na potek namestitve]
 • SPOROČILO: Paketi iz repozitorija so nameščeni. [gumb Naprej, kazalec na konec namestitve paketov]
 • SPOROČILO: Ukaz apt-get upgrade nadgradi vse nameščene pakete v sistemu. [gumb Naprej, kazalec na ukaz za namestitev]

Začne se nadgradnja.

 • SPOROČILO: Začne se nadgradnja paketov. [gumb Naprej, kazalec na Narejeno]
 • SPOROČILO: Za nadaljevanje posodobitve kliknemo y. [gumb Naprej, kazalec na y]

Posodobitev se nadaljuje.

 • SPOROČILO: Nadgradnja vseh nameščenih paketov je končana. Potrebno bo ponovno zagnati računalnik.[gumb Naprej, kazalec na opozorilo za ponovni zagon računalnika]

Ponovni zagon sistema.

 • SPOROČILO: Ukaz dist-upgrade napravi kot upgrade, vendar pametno pregleda odvisnosti novih in starih paketov.[gumb Naprej, kazalec na ukaz]
 • SPOROČILO: Ker smo že predhodno namestili nove pakete, se sedaj posodobitev ni izvedla. [gumb Naprej, kazalec na število nadgrajenih paketov]
 • SPOROČILO: Ukaz remove //ime paketa// odstrani navedeni paket. [gumb Naprej, kazalec na ukaz]
 • SPOROČILO: Odstranili bomo mcedit. [gumb Naprej, kazalec na mc]

Mcedit bo odstranjen.

 • SPOROČILO: Potrdimo nadaljevanje odstranitve. [gumb Naprej, kazalec na mesto za vpis y]

Odstranitev se nadaljuje.

 • SPOROČILO: Odstranitev je končana. [2 sekundi, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Ukaz apt-get purge napravi enako kot remove, vendar zraven še počisti. [gumb Naprej, kazalec na ukaz]
 • SPOROČILO: Konec izvajanja ukaza. [gumb Naprej, kazalec na uporabnika]
 • SPOROČILO: Ukaz apt-get clean počisti lokalno kopijo repozitorija, ki je ponavadi lociran v /var/cache/apt/archives in /var/cache/apt/archives/partial. [gumb Naprej, kazalec na ukaz]
 • SPOROČILO: Konec izvajanja ukaza. [gumb Naprej, kazalec na konec ukaza]
 • SPOROČILO: Ukaz autoremove odstrani pakete, ki so bili nameščeni zaradi odvisnosti drugih paketov in se ne potrebujejo več. [gumb Naprej, kazalec na ukaz]
 • SPOROČILO: Potrdimo odstranitev paketov. [gumb Naprej, kazalec na Y]
 • SPOROČILO: Paketi so odstranjeni [2 sekundi, kazalec na zaključek izvršenega ukaza]
 • SPOROČILO: Apt-cache je ukaz za manipulacijo in pridobivanje informacij od paketov v apt 's cache. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Z ukazom apt-cache pkgnames dobimo seznam vseh paketov. [gumb Naprej, kazalec na ukaz]
 • SPOROČILO: Izpišejo se imena vseh paketov. [gumb Naprej, kazalec na pakete]
 • SPOROČILO: Izpisovanje paketov je končano. [gumb Naprej, kazalec na vse izpisane pakete]
 • SPOROČILO: Ukaz apt-cache stats prikaže nekaj osnovne statistike. [gumb Naprej, kazalec na ukaz]
 • SPOROČILO: Vpišemo geslo. [2 sekundi, kazalec na področje za vpis gesla]
 • SPOROČILO: Izpis osnovne statistike. [2 sekundi, kazalec na izpisano statistiko]
 • SPOROČILO: Ukaz apt-cache ustvari paket graphs za GraphVis. [gumb Naprej, kazalec na ukaz]
 • SPOROČILO: Ustvarjanje paketa. [2 sekundi, kazalec na ustvarjeni paket]

Paket se ustvarja.

 • SPOROČILO: Paket je ustvarjen. [2 sekundi, kazalec na ustvarjen paket]
 • SPOROČILO: Poiskali bomo pakete v repozitoriju. [gumb Naprej, kazalec na ukaz]
 • SPOROČILO: Paketi v repozitoriju so najdeni.[gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Ukaz apt-cache dump prikaže celotno datoteko v polni obliki. [gumb Naprej, kazalec na ukaz]
 • SPOROČILO: Prikazala sem osnovno uporaba ukazov apt-get in apt-cache.[gumb Ponovi, O Gradivu]

KONEC


Kvizna vprašanja

VPRAŠANJA:

1. Kateri ukaz uporabimo za namestitev brskalnika Firefox?

a) apt-get install sudo firefox

b) sudo get-apt install firefox

c) sudo apt-get install firefox (prav)


2. S katerim ukazom posodobimo pakete iz repozitorija?

a) sudo apt-get update (prav)

b) sudo apt-get posodobi

c) sudo apt-get updateallpackages


3. Želimo izpisati imena vseh paketov. V Terminal napišemo ukaz: sudo apt-cahe pkgnames. Ali se izpiše seznam vseh paketov?

a) NE

b) DA (prav)

Osebna orodja