Linux (Timotej Žohar)

Iz MaFiRaWiki

Vsebina

Opis

Naslov: Dodajanje novega spletnega mesta

Prikazali bomo, kako se dodaja novo spletno mesto v Apache2.

Snemalna knjiga

 • Smo na namizju Linux strežnika, vsi programi (okna) so zaprti.
 • SPOROČILO: Pri dodajanju novega spletnega mesta, moramo napraviti naslednje:
- najprej zaženemo konzolo. [gumb Naprej, kazalec na konzolo.]
 • Zaženemo konzolo.
 • SPOROČILO: Premaknimo se v mapo 'sites-available', kjer so shranjeni podatki o spletnem mestu. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: V tej mapi ustvarimo datoteko 'minimal', v katero bomo shranili minimalno konfiguracijo. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • V konzoli se izvajajo ukazi.
 • SPOROČILO: Vanjo vnesemo naslednje vrstice: [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO:
- ServerAdmin: spletni naslov, ki se klientom posreduje ob napakah spletnega strežnika
- DocumentRoot: imenik, kjer se nahaja spletna stran
- ErrorLog: mesto dnevnika napak
- CustomLog: mesto dnevnika dostopov itd.
- LogLevel: kaj vse se beleži v dnevnike. [gumb Naprej, kazalec po izbirah]
 • SPOROČILO: Z ukazom 'a2dissite default' onemogočimo prejšnjo spletno stran (default). [Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Z ukazom 'a2ensite minimal' pa omogočimo novo spletno stran (minimal). [Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Povejmo strežniku apache, da se je konfiguracija spremenila z ukazom '/etc/init.d/apache2 reload'. [Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Preverimo, če spletno mesto deluje (v mapi 'var/www' je datoteka index.htm, ki vsebuje besedilo 'Deluje!'. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • Iz konzole se prestavimo v spletni brskalnik.
 • SPOROČILO: Zaprimo še vsa odprta okna. [gumb Naprej, kazalec na križec]
 • SPOROČILO: In smo zaključili z delom. [gumb Konec, brez kazalca]

Kvizna vprašanja

 • Kakšen je pravilni vrstni red pri dodajanju spletnega mesta?
  • Datoteka s konfuguracijskimi nastavitvami v mapi sites-available.
  • Onemogočanje datoteke default.
  • Omogočanje datoteke minimal.
  • Ponovni zagon Apache2.
 • Kateri podatek je zapisan v 'ServerAdmin'?
  • Spletni naslov, ki se klientom posreduje ob napakah spletnega strežnika. [Odziv: Pravilno!]
  • Imenik, kjer se nahaja spletna stran. [Odziv: Nepravilno! Oglejte si še enkrat predstavitev.]
  • Mesto dnevnika napak. [Odziv: Nepravilno! Oglejte si še enkrat predstavitev.]
  • Mesto dnevnika dostopov. [Odziv: Nepravilno! Oglejte si še enkrat predstavitev.]
  • Kaj vse se beleži v dnevnike. [Odziv: Nepravilno! Oglejte si še enkrat predstavitev.]
 • Kateri podatek je zapisan v spremenljivki 'DocumentRoot'?
  • Spletni naslov, ki se klientom posreduje ob napakah spletnega strežnika. [Odziv: Nepravilno! Oglejte si še enkrat predstavitev.]
  • Imenik, kjer se nahaja spletna stran. [Odziv: Pravilno!]
  • Mesto dnevnika napak. [Odziv: Nepravilno! Oglejte si še enkrat predstavitev.]
  • Mesto dnevnika dostopov. [Odziv: Nepravilno! Oglejte si še enkrat predstavitev.]
  • Kaj vse se beleži v dnevnike. [Odziv: Nepravilno! Oglejte si še enkrat predstavitev.]
 • Kateri podatek je zapisan v spremenljivki 'ErrorLog'?
  • Spletni naslov, ki se klientom posreduje ob napakah spletnega strežnika. [Odziv: Nepravilno! Oglejte si še enkrat predstavitev.]
  • Imenik, kjer se nahaja spletna stran. [Odziv: Nepravilno! Oglejte si še enkrat predstavitev.]
  • Mesto dnevnika napak. [Odziv: Pravilno!]
  • Mesto dnevnika dostopov. [Odziv: Nepravilno! Oglejte si še enkrat predstavitev.]
  • Kaj vse se beleži v dnevnike. [Odziv: Nepravilno! Oglejte si še enkrat predstavitev.]
 • Kateri podatek je zapisan v spremenljivki 'CustomLog'?
  • Spletni naslov, ki se klientom posreduje ob napakah spletnega strežnika. [Odziv: Nepravilno! Oglejte si še enkrat predstavitev.]
  • Imenik, kjer se nahaja spletna stran. [Odziv: Nepravilno! Oglejte si še enkrat predstavitev.]
  • Mesto dnevnika napak. [Odziv: Nepravilno! Oglejte si še enkrat predstavitev.]
  • Mesto dnevnika dostopov. [Odziv: Pravilno!]
  • Kaj vse se beleži v dnevnike. [Odziv: Nepravilno! Oglejte si še enkrat predstavitev.]
 • Kateri podatek je zapisan v spremenljivki 'LogLevel'?
  • Spletni naslov, ki se klientom posreduje ob napakah spletnega strežnika. [Odziv: Nepravilno! Oglejte si še enkrat predstavitev.]
  • Imenik, kjer se nahaja spletna stran. [Odziv: Nepravilno! Oglejte si še enkrat predstavitev.]
  • Mesto dnevnika napak. [Odziv: Nepravilno! Oglejte si še enkrat predstavitev.]
  • Mesto dnevnika dostopov. [Odziv: Nepravilno! Oglejte si še enkrat predstavitev.]
  • Kaj vse se beleži v dnevnike. [Odziv: Pravilno!]

Povezava na filmček.

Recenziral: Blaž Merkač

- timotej
Osebna orodja