Linux (Mojca Pev)

Iz MaFiRaWiki

Opis

Naslov: Urejevalnik besedil mcedit - osnove uporabe.

Prikazali bomo, kako namestimo tekstovni urejevalnik besedil mcedit na Ubuntu ter osnovno delo z omenjenim urejevalnikom. Uporabnik lahko med delom uporablja tako tipkovnico kot tudi miško.

Snemalna knjiga

Smo na namizju operacijskega sistema Ubuntu. Vsi prorami (okna) so zaprti.

 • SPOROČILO: Urejevalnik besedil mcedit - osnove uporabe. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Prikazali bomo, kako namestimo tekstovni urejevalnik besedil mcedit na Ubuntu ter osnovno delo z omenjenim urejevalnikom. Uporabnik lahko med delom uporablja tako tipkovnico kot tudi miško. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Sledi namestitev tekstovnega urejevalnika besedil mcedit. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Zaženemo Terminal (Izberemo Programi | Pripomočki | Terminal.). [2 sekundi, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Z ukazom sudo apt-get install mc namestimo tekstovni urejevalnik besedil mcedit. [kazalec na ukaz, gumb Naprej]
 • SPOROČILO: Počakamo, da se namestitev izvede do konca. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Mcedit je uspešno nameščen. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Sledi prikaz osnovne uporabe urejevalnika besedil mcedit. Še pred tem bomo ustvarili datoteko, ki jo bomo v urejevalniku uredili/spremenili. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Zaženemo Terminal. [2 sekundi, brez kazalca]

Izberemo Programi | Pripomočki | Terminal.

 • SPOROČILO: Z ukazom touch mojcapev.txt bomo ustvarili novo, prazno datoteko. [gumb Naprej, kazalec na besedilo v terminalskem oknu]
 • SPOROČILO: Datoteka je ustvarjena. [2 sekundi, kazalec na mojcapev.txt]
 • SPOROČILO: Z ukazom mcedit odpremo urejevalnik. Če pa poleg ukaza napišemo še ime datoteke, se v urejevalniku mcedit odpre omenjena datoteka. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Datoteko mojcapev.txt smo odprli v urejevalniku mcedit. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Datoteka je prazna, zato vanjo napišemo nekaj besedila. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Razložimo števila in črke, ki se pojavijo v isti vrstici, kot je ime datoteke.[gumb Naprej, kazalec na naslovno vrstico]
 • SPOROČILO: Način označbe besedila (M, BM). [gumb Naprej, kazalec na naslono vrstico]
 • SPOROČILO: Označba besedila BM. [2 sekundi, kazalec na BM]
 • SPOROČILO: Pove zaporedno število znaka v vrstici. Štetje se začne z 0. Šteje tudi presledke in ločila. [gumb Naprej, kazalec na 0 L]
 • SPOROČILO: Ker se štetje začne z 0, nam črka t predstavlja drugi znak. [gumb Naprej, kazalec na t]
 • SPOROČILO: Podatki v drugem oglatem oklepaju povedo, številko vrstice, v kateri se nahajamo.[gumb Naprej, kazalec na drugi oglati oklepaj]
 • SPOROČILO: Nahajamo se v prvi vrstici od petih. [gumb Naprej, kazalec na 1/ 5]
 • SPOROČILO: Označena črka m je 120-i znak od skupno 128-ih znakov v datoteki. [gumb Naprej, kazalec na 120]
 • SPOROČILO: zadnji znak v datoteki. [gumb Naprej, kazalec na 128]
 • SPOROČILO: Na dnu urejevalnika je vrstica z ukazi. Do nje lahko dostopamo tako, da pritisnemo tipke od F1 (Help) do F10 (Končaj) ali pa z miško kliknemo na določen ukaz. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Sledi kratek opis ukazov. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • Sporočilo: Pomoč za urejevalnik. [gumb Naprej, kazalec Pomoč]
 • SPOROČILO: Tukaj najdemo pomoč za urejevalnik. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Če pritisnemo F2, računalnik shrani spremembe v datoteki.[gumb, Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Shranimo tako, da pritisnemo tipko enter.[gumb Naprej, kazalec na Shrani]
 • SPOROČILO: Opis ostalih ukazov:

-Zamenjaj - določen niz zamenjamo z drugim nizom -Kopiraj - kopiramo označeni del besedila

-Iskanje - iščemo nize v besedilu

-Zbriši - izbrišemo označeno besedilo

-Končaj - izhod iz urejevalnika [gumb Naprej, kazalec na Zamenjaj]

 • SPOROČILO: Če z levim miškinim gumbom kliknemo na vrstico, kje se nahaja ime datoteke, se prikaže meni za delo urejevalniku. [gumb Naprej, kazalec na naslovno vrstico]
 • SPOROČILO: Datoteko odpremo tako, da vpišemo njeno ime. Ukaz lahko kliknemo z miško, ali pa pritisnemo črko O na tipkovnici. [gumb Naprej, kazalec na Odpri datoteko...]
 • SPOROČILO: Odprli bomo datoteko rok.txt. [gumb Naprej, kazalec na ime datoteke, ki jo želimo odpreti]
 • SPOROČILO: datoteka rok.txt. [2 sekundi, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Odpre novo prazno datoteko (uporabljamo bližnjice). [gumb naprej, kazalec na Nova]
 • SPOROČILO: Nova prazna datoteka. [2 sekundi, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Shranidatoteko. [2 sekundi, kazalec na shrani]
 • SPOROČILO: Datoteko shranimo pod drugim imenom. [gumb Naprej, kazalec na shrani kot...]
 • SPOROČILO: Novo ime datoteke. [2 sekundi, kazalec na mojcapev1.txt]
 • SPOROČILO: Pove verzijo programa [2 sekundi, kazalec na O...]
 • SPOROČILO: Izhod iz programa. [2 sekundi, kazalec na Izhod]
 • SPOROČILO: Sledi opis menija Uredi. [2 sekundi, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Lahko izbiramo med klikom z miško ali s pritiskom na tipko tipkovnice. Preklopi označbo nam npr. razlikuje med tem, kaj se zgodi, ko izberemo skok na začetek ali konec besedila. [gumb Naprej, kazalec na Preklopi označbo]
 • SPOROČILO: Če imamo izbrano označbo B, nam pri prehodu iz začetka (C-PgUp) do konca (C-PgDn) besedila, označi celotno besedilo. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Označimo besedilo Mojca in ga kopiramo.zberemo Uredi in Kopiraj. [gumb Naprej, kazalec na Mojca]
 • SPOROČILO: Označimo besedilo in ga izbrišemo. [gumb Naprej, kazalec na Mojca]
 • SPOROČILO: Izberemo Izbriši. [gumb naprej, kazalec na Zbriši]
 • SPOROČILO: Razveljavimo zadnji ukaz. Izberemo Uredi in nato Razveljavi. [gumb Napej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Postavi nas na začetek ali konec dokumenta. Če se npr. nahajamo na sredini prve vrstice nas ukaz Konec prestavi na sredino zadnje vrstice. Če se nahajamo na začetku prve vrstice pa nas prestavi na konec zadnje vrstice. [gumb Naprej, kazalec na sredino med besedi Začetek in Konec]
 • SPOROČILO: Sledi opis menija Išči In Zamenjaj. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Označimo celotno besedilo. [2 sekundi, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Izberemo Išči/zamenjaj in nato izberemo Iskanje. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Poiščemo besedo Mojca. [2 sekundi, kazalec na vnešeni niz]
 • SPOROČILO: beseda se obarva rumeno. [2 sekundi, kazalec na dobljeno besedo]
 • SPOROČILO: Če želimo v besedilu poiskati še ostale besede Mojca izbermo Išči znova. [gumb Naprej, kazalec na Išči znova]
 • SPOROČILO: Besedilo ne vsebuje več nobene druge besede Mojca. [gumb Naprej, kazalec na rdeči pravokotnik]
 • SPOROČILO: Označimo besedilo ter zamenjamo Mojco s Tanjo. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Izberemo Išči/Zamenjaj ter nato Zamenjaj.[gumb naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Vpišemo niz za iskanje.[gumb Naprej, kazalec na iskani niz]
 • SPOROČILO: Vpišemo nadomestni niz. [gumb Naprej, kazalec na nadomestni niz]
 • SPOROČILO: Besedo smo uspešno zamenjali. [2 sekundi, kazalec na zamenjano besedo]
 • SPOROČILO: Sledi opis menija Ukaz. [2 sekundi, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Določimo številko vrstice, v katero želimo postaviti kurzor.[gumb Naprej, kazalec na pojdi v vrstico...]
 • SPOROČILO: Kurzor želimo postaviti v drugo vrstico. [gumb Naprej, kazalec na vpisano številko]
 • SPOROČILO: Vstavimo še trenutni datum in čas. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Zberemo Ukaz ter nato Vstavi datum/čas. [gumb Naprej, kazalec na vstavi datum/čas]
 • SPOROČILO: Dodamo lahko makro. [2 sekundi, kazalec na blok makra]
 • SPOROČILO: Oblikujemo odsavek. [2 sekundi, kazalec na Oblikujemo odstavek]
 • SPOROČILO: Datoteko lahko pošljemo tudi po elektronski pošti. [gumb Naprej, kazalec na Pošlji...]
 • SPOROČILO: Oglejmo si še zadnji ukaz v menijski vrstici. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Nastavimo možnosti urejevalnika. [gumb Naprej, kazalec na Splošno...]
 • SPOROČILO: Določimo način shranjevanja [gumb Naprej, kazalec na način shranjevanja]
 • SPOROČILO: Naučimo se lahko tudi lege tipk na tipkovnici. [gumb Naprej, kazalec na Learn Keys...]
 • SPOROČILO: Za konec kliknemo še F10 in shranimo spremembe v datoteki.[gumb Naprej, brez kazalca]


Kvizna vprašanja

1. Ali je algoritem za zamenjavo besede vaja v učenje pravilno zapisan?

Označimo besedo vaja. Izberemo išči/zamenjaj ter nato izberemo zamenjaj. Kot niz za iskanje vpišemo besedo učenje, kot nadomestni niz pa besedo vaja. Izbermo vredu ter nato zamenjaj.

 • Drži.
 • Ne drži.


2. V urejevalniku mcedit lahko do ukazov dostopamo s tipkovnico ali miško. Pravilno poveži ime funkcijske tipke z ukazom, ki ga izvede.

F5 Izbriši
F1 Kopiraj
F10 Izbriši
F2 Končaj
F8 Pomoč


3. Na Linuxu urejevalnik besedil mcedit namestimo z ukazom

Odgovor: __________________________________________________________


4. Kateri izmed naštetih odgovorov odpre datoteko vaja.txt v tekstovnem urejevalniku mcedit?

Izberite en odgovor.

a. editmc vaja.txt

b. mcedit vaja.txt

c. edit vaja.txt

d. vaja.txt mcedit

Osebna orodja