Linux (Matjaž Lavrih)

Iz MaFiRaWiki

Opis

Naslov: Apache in PHP

Prikazali bomo, kako se ustvari novo Reverse Zono v DNS na Windows 2003 kot predpripravo za namestitev Active Directory.

Snemalna knjiga

 • Smo na namizju ene izmed distribucij Linuxa.
 • SPOROČILO: Zaženimo terminal
 • Terminal se zažene
 • POROČILO: Želimo, da ima naš spletni strežnik podporo za PHP.
 • SPOROČILO: Najprej preverimo če naš spletni strežnik dela?
 • Zaženemo brskalnik in vpišemo v naslovno vrstico localhost
 • Prikaže se sporočilo, da strani ni mogoče odpreti
 • SPOROČILO: Najprej bo potrebno namestiti paket apache2
 • Ponovno odpremo terminal in napišemo: sudo apt-get install apache2
 • SPOROČILO: če smo uspešno namestili paket apache2, moramo strežnih najprejh zagnati
 • V terminalu zapišemo ukaz: sudo /etc/init.d/apache2 start
 • SPOROČILO: Preverimo, č e apache strežnik dela pravilno
 • Ponovno zaženemo spletni brskalnik in v naslovno vrstico vpišemo localhost.
 • SPOROČILO: Deluje! Sedaj moramo omogočiti še ogled spletnih strani napisanih s PHP programskim jezikom.
 • V terminalu vpišemo ukoz: sudo apt-get install php5
 • SPOROČILO: Preverimo, če podpora za PHP že deluje
 • SPOROČILO: Sestavimo preprosto PHP datoteko in jo shranimo v mapo, ki je dostopna preko interneta
 • V terminalu zapišemo ukaz: sudo vim /var/www/proba.php
 • In v urejevalnviku vim zapišemo kodo:

 1. <?php
 2. Echo »Pozdravljen svet«
 3. ?>
 • V urejevalniku shranimo zapisano z zaporedjem ukazov: Esc :wq
 • SPOROČILO: Preverimo, če se spletna stran odpre v brskalniku. V naslovno vrstico zapišemo localhost/proba.php
 • Odpre se pogovorno okno za shranjevanje datoteke. Php še ne deluje
 • SPOROČILO: Očitno brskalnik ne more odpreti datoteke. Potreben bo ponovni zagon apache strežnika.
 • SPOROČILO: Deluje
 • SPOROČILO: Včasih je potrebno nastavitve v zvezi s PHP podporo tudi nastavljati. Recimo, da je potrebno nastaviti maksimalno velikost nalaganih datotek.
 • V terminalu zapišemo ukaz: vim /etc/php5/apache2/php.ini
 • SPOROČILO: Odprla se je konfiguracijska datoteka za PHP nastavitve v zvezio s stržnikom apache.
 • SPOROČILO: Poiščimo nastavitev za največjo dovoljeno velikost nalagane datoteke.
 • V urejevalniku vim vpišemo: /post_max
 • Postavi nas na mesto kjer je potrebno nastaviti velikost datoteke in jo spremenimo na 10 MB
 • Pritisnemo tipko ESC in zapišemo ukaz :wq
 • SPOROČILO: Sedaj je največja dovoljena velikost nalagane datoteke 10 MB


Kvizna vprašanja

Osebna orodja