Linux (Gorazd Kovacic)

Iz MaFiRaWiki

(Razlika med različicami)
Različica od 10:35, 31 januar 2010
KovacicGorazd (Pogovor | prispevki)
Snemalna knjiga
← Prejšnja različica
Trenutna različica
KovacicGorazd (Pogovor | prispevki)
<i><b>Snemalna knjiga</b></i>
Vrstica 4: Vrstica 4:
* Namestil bom ssh strežnik oziroma program, ki omogoča drugim, da se priklopijo na nas. Omogoča, da se od zunaj priklopimo na oddaljeni računalnik. * Namestil bom ssh strežnik oziroma program, ki omogoča drugim, da se priklopijo na nas. Omogoča, da se od zunaj priklopimo na oddaljeni računalnik.
-* Ssh strežnik bom namestil na virtualni računalnik Ubuntu_server, prijavil pa se bom iz virtualnega računalnika Kubuntu (klient). +* Uporabil bom nadzornika (Hypervisor) VirtualBox, ki je tipa 2, kar pomeni, da teče na operacijskem sistemu, v našem primeru Windows XP.
 + 
 +* Ssh strežnik bom namestil na virtualni računalnik Ubuntu_server, prijavil pa se bom iz virtualnega računalnika Kubuntu (klient), na kateraga prav tako namestimo paket openssh-server.
* Snemal bom s programom WINK. * Snemal bom s programom WINK.
-== Snemalna knjiga == +== <i><b>Snemalna knjiga</b></i> ==
*Smo v konzoli virtualnega računalnika s sistemom Linux, in sicer Ubuntu server. Vsi ostali programi in virtualni računalniki so zaprti oziroma ugasnjeni. *Smo v konzoli virtualnega računalnika s sistemom Linux, in sicer Ubuntu server. Vsi ostali programi in virtualni računalniki so zaprti oziroma ugasnjeni.
-*SPOROČILO: Na serverju bomo namestili SSH strežnik, ki omogoča, da je računalnik viden od zunaj. SSH je program, ki omogoča, da se od zunaj preko varne seje priklopimo na oddaljeni računalnik. Odpremo omrežne povezave, kliknemo desni klik na local area conection in kliknemo properties.[Naprej, kazalec na gumb Next]+*SPOROČILO: Na serverju bomo namestili SSH strežnik, ki omogoča, da je računalnik viden od zunaj. SSH je program, ki omogoča, da se od zunaj preko varne seje priklopimo na oddaljeni računalnik.[Naprej, kazalec na gumb Next]
*SPOROČILO: Najprej poiščemo paket, povezan z ssh strežnikom.[Naprej, kazalec na gumb Next] *SPOROČILO: Najprej poiščemo paket, povezan z ssh strežnikom.[Naprej, kazalec na gumb Next]
*Vpišemo ukaz sudo apt-cache search openssh. *Vpišemo ukaz sudo apt-cache search openssh.
-*SPOROČILO: Vidimo, da se paket imenuje openssh-server, zato ga namestimo.*Smo na namizju računalnika s sistemom XP, s katerim se bomo prijavili v domeno. Vsi programi (okna) so zaprti.+*SPOROČILO: Vidimo, da se paket imenuje openssh-server, zato ga namestimo.
-*SPOROČILO: Odpremo omrežne povezave, kliknemo desni klik na local area conection in kliknemo properties.[gumb Naprej, brez kazalca]+
-*Izberemo Internet protocol (TCP/IP).+
-*SPOROČILO: IP številka je številka računalnika, ki se prijavlja v domeno (nastavimo 192.168.2.2).[Naprej, kazalec na gumb Next]+
-*SPOROČILO: Maska nam pove koliko računalnikov je v omrežju, v našem primeru je možno 256 (nastavimo 255.255.255.0).[Naprej, kazalec na gumb Next]+
-*SPOROČILO: Gateway je prehod. V našem primeru pustimo prazno. V kolikor pa bi bili preko strežnika povezani v internet, pa bi vpisali IP strežnika (192.168.2.1).[Naprej, kazalec na gumb Next]+
-*SPOROČILO: DNS je domenski strežnik. V našem primeru vpišemo IP številko strežnika (nastavimo 192.168.2.1).[Naprej, kazalec na gumb Next]+
-*SPOROČILO: Alternate DNS ne vpišemo ničesar. Vpišemo le v primeru, če obstaja (npr. Arnes ima 193.2.1.72).[Naprej, kazalec na gumb Next]+
-*Na ikonci My computer kliknemo desni klik in properties, zavihek Name computer in spodnji gumb change.+
-*SPOROČILO: V Primary DNS suffix vpišemo ime domene računalnika, na katerega se priklapljamo.[Naprej, kazalec na gumb Next]+
-*Računalnik ponovno zaženemo.+
-*Ko se računalnik ponovno zažene, z desno tipko pritisnemo na My Computer in izberemo Properties, zavihek Computer name ter pritisnemo gumb Change.+
-*Izberemo možnost member of domain.+
-*SPOROČILO: V polje vpišemo ime domene, v katero se želimo vključiti.[Naprej, kazalec na gumb Next]+
-*SPOROČILO: Za prijavo na domeno ta zahteva geslo za uporabnika z administrativnimi pravicami. Priklop izvedemo preko Administratorja. Pojavi se nam pozdrav, da smo se prijavili na domeno.[Naprej, kazalec na gumb Next]+
-*Računalnik ponovno zaženemo.+
- +
*Vpišemo ukaz sudo apt-get install openssh-server. *Vpišemo ukaz sudo apt-get install openssh-server.
-*SPOROČILO: Na serverju ustvarimo uporabnika z imenom Blek Skala. *Smo na namizju računalnika s sistemom XP, s katerim se bomo prijavili v domeno. Vsi programi (okna) so zaprti.+*SPOROČILO: Na serverju ustvarimo uporabnika z imenom blek.[Naprej, kazalec na gumb Next]
-*SPOROČILO: Odpremo omrežne povezave, kliknemo desni klik na local area conection in kliknemo properties.[gumb Naprej, brez kazalca]+*Vpišemo ukaz sudo adduser blek.
-*Izberemo Internet protocol (TCP/IP).+*SPOROČILO: Ugotoviti moramo IP-številko serverja, ki jo bomo potrebovali pri prijavi preko ssh-ja.[Naprej, kazalec na gumb Next]
-*SPOROČILO: IP številka je številka računalnika, ki se prijavlja v domeno (nastavimo 192.168.2.2).[Naprej, kazalec na gumb Next]+*Vpišemo ukaz ipconfig.
-*SPOROČILO: Maska nam pove koliko računalnikov je v omrežju, v našem primeru je možno 256 (nastavimo 255.255.255.0).[Naprej, kazalec na gumb Next]+*SPOROČILO: Zapomnimo si sledečo številko.[Naprej, kazalec na gumb Next]
-*SPOROČILO: Gateway je prehod. V našem primeru pustimo prazno. V kolikor pa bi bili preko strežnika povezani v internet, pa bi vpisali IP strežnika (192.168.2.1).[Naprej, kazalec na gumb Next]+*Pokažemo na ip številko serverja.
-*SPOROČILO: DNS je domenski strežnik. V našem primeru vpišemo IP številko strežnika (nastavimo 192.168.2.1).[Naprej, kazalec na gumb Next]+*SPOROČILO: V nadaljevanju zaženemo virtualni računalnik s sistemom Linux, in sicer Kubuntu.[Naprej, kazalec na gumb Next]
-*SPOROČILO: Alternate DNS ne vpišemo ničesar. Vpišemo le v primeru, če obstaja (npr. Arnes ima 193.2.1.72).[Naprej, kazalec na gumb Next]+*Smo v konzoli Kubuntu-ja.
-*Na ikonci My computer kliknemo desni klik in properties, zavihek Name computer in spodnji gumb change.+*SPOROČILO: Namestimo paket openssh-server.[Naprej, kazalec na gumb Next]
-*SPOROČILO: V Primary DNS suffix vpišemo ime domene računalnika, na katerega se priklapljamo.[Naprej, kazalec na gumb Next]+*Vpišemo ukaz sudo apt-get install openssh-server.
-*Računalnik ponovno zaženemo.+*SPOROČILO: Sedaj se prijavimo na server preko ssh-ja v sledeči obliki: uporabniško_ime@naslov_serverja. Prijavimo se kot uporabnik blek.[Naprej, kazalec na gumb Next]
-*Ko se računalnik ponovno zažene, z desno tipko pritisnemo na My Computer in izberemo Properties, zavihek Computer name ter pritisnemo gumb Change.+*Vpišemo ukaz ssh blek@ip_serverja.
-*Izberemo možnost member of domain.+*SPOROČILO: THE END. Avtor: Gorazd Kovačič.[Naprej, kazalec na gumb Next]
-*SPOROČILO: V polje vpišemo ime domene, v katero se želimo vključiti.[Naprej, kazalec na gumb Next]+ 
-*SPOROČILO: Za prijavo na domeno ta zahteva geslo za uporabnika z administrativnimi pravicami. Priklop izvedemo preko Administratorja. Pojavi se nam pozdrav, da smo se prijavili na domeno.[Naprej, kazalec na gumb Next]+== <i><b>Kvizna vprašanja</b></i> ==
-*Računalnik ponovno zaženemo.+* Kaj je to ssh (Secure shell)?
 +** To je program, ki omogoča da se od zunaj preko varne seje priklopimo na oddaljeni računalnik.[<b>Odziv: Pravilno!</b>]
 +** Nam omogoča varovanje pred virusi, črvi.[<b>Odziv: Nepravilno! To ni protivirusni program.</b>]</b>]
 +** Omogoča varno hranjenje podatkov o uporabnikih, skupinah, storitvah itd.[<b>Odziv: Nepravilno! Bodi pozoren, to ni LDAP-strežnik (Lightweight directory access protocol).</b>]
 + 
 +* Kateri paket je potrebno naložiti za ssh-server?
 +** Openssh-server.[<b>Odziv: Pravilno!</b>]
 +** Fwknop-server.[<b>Odziv: Nepravilno!</b>]</b>]
 +** Sshpass.[<b>Odziv: Nepravilno!</b>]
 + 
 +* S kakšnim ukazom namestimo paket za ssh-server?
 +** sudo apt-get install openssh-server.[<b>Odziv: Pravilno!</b>]
 +** apt-get install openssh-server.[<b>Odziv: Nepravilno! Za nameščanje potrebuješ administratorske pravice.</b>]</b>]
 +** sudo apt install openssh-server.[<b>Odziv: Nepravilno! Nakaj manjka v ukazu.</b>]
-*Vpišemo ukaz adduser Blek Skala.+* Kako se prijavimo na strežnik preko ssh?
-*SPOROČILO: Alternate DNS ne vpišemo ničesar. Vpišemo le v primeru, če obstaja (npr. Arnes ima 193.2.1.72).[Naprej, kazalec na gumb Next]+** Vpišemo: ssh uporabniško_ime@naslov_strežnika.[<b>Odziv: Pravilno!</b>]
-*Na ikonci My computer kliknemo desni klik in properties, zavihek Name computer in spodnji gumb change.+** Vpišemo: ssh uporabniško_ime.[<b>Odziv: Nepravilno! Nekaj manjka v ukazu.</b>]</b>]
-*SPOROČILO: V Primary DNS suffix vpišemo ime domene računalnika, na katerega se priklapljamo.[Naprej, kazalec na gumb Next]+** Vpišemo: ssh naslov_strežnika.[<b>Odziv: Nepravilno! Nekaj manjka v ukazu.</b>]</b>]
-*Računalnik ponovno zaženemo.+
-*Ko se računalnik ponovno zažene, z desno tipko pritisnemo na My Computer in izberemo Properties, zavihek Computer name ter pritisnemo gumb Change.+
-*Izberemo možnost member of domain.+
-*SPOROČILO: V polje vpišemo ime domene, v katero se želimo vključiti.[Naprej, kazalec na gumb Next]+
-*SPOROČILO: Za prijavo na domeno ta zahteva geslo za uporabnika z administrativnimi pravicami. Priklop izvedemo preko Administratorja. Pojavi se nam pozdrav, da smo se prijavili na domeno.[Naprej, kazalec na gumb Next]+
-*Računalnik ponovno zaženemo.+
-== Kvizna vprašanja ==+* Na strežnik se prijavljamo iz drugega računalnika. Ali mora biti tudi na klientu nameščen ustrezen paket?
 +** Da.[<b>Odziv: Pravilno!</b>]
 +** Ne.[<b>Odziv: Nepravilno!</b>]

Trenutna različica

Opis

Naslov: SSH (Secure shell) strežnik - namestitev in prijava iz klienta

 • Namestil bom ssh strežnik oziroma program, ki omogoča drugim, da se priklopijo na nas. Omogoča, da se od zunaj priklopimo na oddaljeni računalnik.
 • Uporabil bom nadzornika (Hypervisor) VirtualBox, ki je tipa 2, kar pomeni, da teče na operacijskem sistemu, v našem primeru Windows XP.
 • Ssh strežnik bom namestil na virtualni računalnik Ubuntu_server, prijavil pa se bom iz virtualnega računalnika Kubuntu (klient), na kateraga prav tako namestimo paket openssh-server.
 • Snemal bom s programom WINK.

Snemalna knjiga

 • Smo v konzoli virtualnega računalnika s sistemom Linux, in sicer Ubuntu server. Vsi ostali programi in virtualni računalniki so zaprti oziroma ugasnjeni.
 • SPOROČILO: Na serverju bomo namestili SSH strežnik, ki omogoča, da je računalnik viden od zunaj. SSH je program, ki omogoča, da se od zunaj preko varne seje priklopimo na oddaljeni računalnik.[Naprej, kazalec na gumb Next]
 • SPOROČILO: Najprej poiščemo paket, povezan z ssh strežnikom.[Naprej, kazalec na gumb Next]
 • Vpišemo ukaz sudo apt-cache search openssh.
 • SPOROČILO: Vidimo, da se paket imenuje openssh-server, zato ga namestimo.
 • Vpišemo ukaz sudo apt-get install openssh-server.
 • SPOROČILO: Na serverju ustvarimo uporabnika z imenom blek.[Naprej, kazalec na gumb Next]
 • Vpišemo ukaz sudo adduser blek.
 • SPOROČILO: Ugotoviti moramo IP-številko serverja, ki jo bomo potrebovali pri prijavi preko ssh-ja.[Naprej, kazalec na gumb Next]
 • Vpišemo ukaz ipconfig.
 • SPOROČILO: Zapomnimo si sledečo številko.[Naprej, kazalec na gumb Next]
 • Pokažemo na ip številko serverja.
 • SPOROČILO: V nadaljevanju zaženemo virtualni računalnik s sistemom Linux, in sicer Kubuntu.[Naprej, kazalec na gumb Next]
 • Smo v konzoli Kubuntu-ja.
 • SPOROČILO: Namestimo paket openssh-server.[Naprej, kazalec na gumb Next]
 • Vpišemo ukaz sudo apt-get install openssh-server.
 • SPOROČILO: Sedaj se prijavimo na server preko ssh-ja v sledeči obliki: uporabniško_ime@naslov_serverja. Prijavimo se kot uporabnik blek.[Naprej, kazalec na gumb Next]
 • Vpišemo ukaz ssh blek@ip_serverja.
 • SPOROČILO: THE END. Avtor: Gorazd Kovačič.[Naprej, kazalec na gumb Next]

Kvizna vprašanja

 • Kaj je to ssh (Secure shell)?
  • To je program, ki omogoča da se od zunaj preko varne seje priklopimo na oddaljeni računalnik.[Odziv: Pravilno!]
  • Nam omogoča varovanje pred virusi, črvi.[Odziv: Nepravilno! To ni protivirusni program.]</b>]
  • Omogoča varno hranjenje podatkov o uporabnikih, skupinah, storitvah itd.[Odziv: Nepravilno! Bodi pozoren, to ni LDAP-strežnik (Lightweight directory access protocol).]
 • Kateri paket je potrebno naložiti za ssh-server?
  • Openssh-server.[Odziv: Pravilno!]
  • Fwknop-server.[Odziv: Nepravilno!]</b>]
  • Sshpass.[Odziv: Nepravilno!]
 • S kakšnim ukazom namestimo paket za ssh-server?
  • sudo apt-get install openssh-server.[Odziv: Pravilno!]
  • apt-get install openssh-server.[Odziv: Nepravilno! Za nameščanje potrebuješ administratorske pravice.]</b>]
  • sudo apt install openssh-server.[Odziv: Nepravilno! Nakaj manjka v ukazu.]
 • Kako se prijavimo na strežnik preko ssh?
  • Vpišemo: ssh uporabniško_ime@naslov_strežnika.[Odziv: Pravilno!]
  • Vpišemo: ssh uporabniško_ime.[Odziv: Nepravilno! Nekaj manjka v ukazu.]</b>]
  • Vpišemo: ssh naslov_strežnika.[Odziv: Nepravilno! Nekaj manjka v ukazu.]</b>]
 • Na strežnik se prijavljamo iz drugega računalnika. Ali mora biti tudi na klientu nameščen ustrezen paket?
  • Da.[Odziv: Pravilno!]
  • Ne.[Odziv: Nepravilno!]
Osebna orodja