Linux (Andrej Kociper)

Iz MaFiRaWiki

Vsebina

Opis

 • Mrežne nastavitve

Snemalna knjiga

 • SPOROČILO: Vsak računalnik na mreži ima svoj naslov.
 • SPOROČILO:Preko naslova lahko doseže druge računalnike.
 • SPOROČILO:Z njimi se pogovarja s kratkimi sporočili, ki jih imenujemo paketi.
 • SPOROČILO:Vsak paket nosi pošiljateljev in prejemnikom naslov ter vsebino.
 • SPOROČILO:Direktno lahko doseže samo računalnike v njegovi „neposredni soseščini“.
 • SPOROČILO:Za dostop do računalnikov v internetu mora poznati naslov strežnika, ki usmerja pakete.
 • SPOROČILO:Računalnik ima lahko več mrežnih kartic.
 • SPOROČILO:Vidimo jih z uporabo ukaza „ifconfig -a“.
 • SPOROČILO:S tem ukazom lahko nastavimo naslov računalnika itd.
 • SPOROČILO:Primer: „ifconfig eth0 192.168.16.8 up“
 • SPOROČILO:Takšna nastavitev ni smiselna – nastavitve se ne ohranijo
 • SPOROČILO: Ubuntu omogoča vnos mrežnih nastavitev preko datoteke /etc/network/interfaces
 • SPOROČILO:V grobem poznamo dva tipa nastavitev.
 • Primer ročne nastavitve:
 • iface eth0 inet static
 • adress 192.168.1.5
 • netmask 255.255.255.0
 • gateway 192.168.1.254
 • Primer samodejne nastavitve:
 • auto eth0
 • iface eth0 inet dhcp
 • SPOROČILO:Privzeta nastavitev virtualnega računalnika uporablja sistem NAT.Pri tem sistemu je naš računalnik strežnik, virtualni računalnik pa od njega pobere nastavitve za mrežno kartico.Virtualni računalnik za zunanji svet ni viden.
 • SPOROČILO:To lahko spremenimo v nastavitvah, če mrežno kartico postavimo v način „bridge“. V tem načinu virtualni računalnik dobi mrežni naslov iz strežnika na mreži, kjer se nahaja naš računalnik.Je viden za računalnike na tej mreži.
 • Sporočilo: V sistemu VmWare to popravimo na sledeči način:

Ugasnemo virtualni računalnik z ukazom sudo halt Odpremo vmx datoteko v urejevalniku besedil Poiščemo sekcijo

 1. First network interface card

„nat“ => „bridged“

 • SPOROČILO:Ponovno zaženemo računalnik in si ogledamo mrežne nastavitve.

Vprašanja

 • Kateri sistem ureja poimenovanje računalnikov v Internetu? [Pravilno]
 • Za dostop do računalnikov v internetu moramo poznati naslov strežnika, ki usmerja pakete. [Pravilno]
 • Računalnik ima lahko več mrežnih kartic. [Pravilno]
 • Ubuntu omogoča vnos mrežnih nastavitev preko datoteke /etc/network/interfaces.[Pravilno]
 • Privzeta nastavitev virtualnega računalnika uporablja sistem NAT.Pri tem sistemu je naš računalnik strežnik, virtualni računalnik pa od njega pobere nastavitve za mrežno kartico.Virtualni računalnik za zunanji svet ni viden, zato moramo spremeniti nastavitev iz NAT v BRIDGE.[Pravilno]
 • Vsak paket nosi pošiljateljev in prejemnikom naslov ter vsebino. [Pravilno]
 • Poznamo dva tipa nastavitve omrežne kartice, in sicer ročno in samodejno. [Pravilno]
 • Nastavitve omrežne kartice lahko vidimo z uporabo ukaza „ifconfig -a“. [Pravilno]

Pregledal

Oliver Buček

Osebna orodja