Linux (Aleš Razinger)

Iz MaFiRaWiki

Opis

Naslov: Javna kriptografija - generiranje javnega in privatnega ključa:

 • Najprej bom preveril, če je Openssh-server ž enameščen.
 • Z ukazom ssh-keygen bom ustvaril par ključev (privatni in javni ključ) in razložil pomen stikal tega ukaza.

Snemalna knjiga

 • SPOROČILO: Javna kriptografija - generiranje privatnega in javnega ključa | Naprej | O gradivu
 • SPOROČILO: Z ukazom 'dpkg -l' najprej preverimo ali je 'Openssh server' že nameščen. | Naprej
 • SPOROČILO: Vidimo, da je ssh strežnik nameščen. | Naprej
 • SPOROČILO: Generirajmo privatni in javni ključ z ukazom 'ssh-keygen'. | Naprej
 • SPOROČILO: Z opcijo '-t' določimo še tip ključa: 'RSA' ali 'DSA'. Protokol DSA je uporabljan pogosteje. | Naprej
 • SPOROČILO: Dolžina DSA ključa je omejena na 1024 bitov. RSA algoritem omogoča tvorjenje daljših (močnejših) ključev. Dolžina RSA ključa je vsaj 768 bitov. Privzeta vrednost je 2048 bitov, poljubno pa jo določimo s stikalom '-b' npr.: 'ssh-keygen -t rsa -b 4048'. | Naprej
 • SPOROČILO: Kadar generiramo več ključev je vsakemu paru ključev smiselno dodati kratek komentar. Komentar ključu dodamo ko ga ustvarimo s stikalom '-C', npr.: 'ssh-keygen -t DSA -C domac_streznik' Komentar se kot tekst zapiše na konec datoteke s ključem. | Naprej
 • SPOROČILO: Potrdimo.
 • SPOROČILO: Določimo lahko drugo mapo in drugo ime datoteke, v kater bo shranjen privatni ključ. | Naprej
 • SPOROČILO: Geslo dodatno poveča varnost ključa. Kdor bi ga želel uporabiti, bi moral to geslo poznati. Če bi želeli geslo kadarkoli spremeniti, bi uporabili stikalo '-p' torej 'ssh-keygen -p'. Pri tem bi nas program vprašal po mestu kjer je ključ shranjen. Gesla ni potrebno vnesti. Pritisnemo 'enter'. | Naprej
 • SPOROČILO: Zopet le potrdimo.
 • SPOROČILO: V sporočilu vidimo kje sta ključa shranjena in njun prstni odtis. Oba ključa imata isti prstni oddtis. Z njim hitro lahko preverimo (verifikacija) ali imamo pravi par ključev. | Naprej
 • SPOROČILO: Poglejmo če ključa res imamo v mapi '.ssh'. | Naprej
 • SPOROČILO: Mapa '.ssh' je skrita, zato je ne vidimo. | Naprej
 • SPOROČILO: Par ključev je na svojem mestu. Javni ključ ima končnico '.pub'. | Naprej
 • SPOROČILO: Avtor: Aleš Razinger | O gradivu | Ponovi

Kvizna vprašanja

 • Zapiši ukaz s katerim generiramo par privatni in javni ključ. (Kratek odgovor)
  • ssh-keygen |Pravilno
  • ssh keygen |Napačno. Na mestu presledka je vezaj.
  • sshkeygen |Napačno. Manjka vezaj.
 • V levem stolpcu so stikala ukaza ssh-keygen, na desnem pa pojmi, ki jih opišejo stikalo. Ustrezno razporedi pojme. Splošen komentar je pravilna rešitev.
  • -p Geslo ključa
  • -C Komentar k ključu
  • -t Tip ključa
  • -b Dolžina ključa


 • Želimo generitrati par 4048 bitnih ključev tipa RSA, z dodanim komentarjem "solski_streznik". izberi pravilno možnost.
  • ssh-keygen -t dsa -b 4048 solski_streznik |Napačno. Tip ključa je napačen in manjka stikalo pred komentarjem.
  • ssh-keygen -t dsa -b 4048 -C solski_streznik |Napačno. Tip ključa je napačen, poleg tega tipu DSA ne moremo sami določati velikosti.
  • ssh-keygen -t rsa -C 4048 -b solski_streznik |Napačno. Stikali -C in -b imata zamenjani mesti.
  • ssh-keygen -t rsa -b 4048 -C solski_streznik |Pravilno.
Osebna orodja