Limita funkcije (Seminarska naloga 2010)

Iz MaFiRaWiki

Limita funkcije

 1. Naloga: Za definicijo navedite nekatere lastnosti in zveze.
 2. Viri:
  1. http://www.fmf.uni-lj.si/~globevnik/skripta.pdf
  2. http://www.pef.uni-lj.si/~matijac/analiza.pdf
  3. http://sl.wikipedia.org/wiki/Limita_funkcije
 3. Predavatelj, avtor: Nikola Stojanović
 4. Seminar: 31.5.2010
 5. Predstavitev: Slika:predstavitevNS.pdf
 6. Seminarska naloga: Slika:seminarskaNS.pdf
 7. Kvizna vprašanja:
  1. Kdaj je funkcija f zvezna v točki a?
   1. ko obstajata leva ali desna limita te funkcije v točki a in sta limiti različni
   2. ko obstajata leva in desna limita te funkcije v točki a in sta limiti različni
   3. ko obstajata leva ali desna limita te funkcije v točki a in sta limiti enaki
   4. ko obstajata leva in desna limita te funkcije v točki a in sta limiti enaki
  2. Funkcija f ima limito L, ko gre x proti a. Če zaporedje {xn} konvergira k a, mora {f(xn)} za n = 1, 2, ... \infty, konvergirati k:
   1. L
   2. \infty
   3. n
   4. a
  3. Imamo funkcijo f(x)=sin(x). Kakšna je limita te funkcije, ko x pošljemo proti 0.
   1. limita te funkcije je enaka 0
   2. limita te funkcije je enaka 1
   3. limita te funkcije ne obstaja
   4. limita te funkcije je enaka neskončno
  4. Kdaj lahko uporabimo L'Hospitalovo pravilo pri računanju limit?
   1. zmeraj
   2. ko imamo v imenovalcu in števcu funkcije dva polinoma
   3. ko imamo izraz oblike neskončno/neskončno, oziroma 0/0 in sta števec in imenovalec odvedljiva
   4. če pošljemo x proti polu funkcije f(x)
  5. Funkciji f in g sta zvezni v točki c. Iz tega sledi:
   1. funkcija (f/g)(x) je zvezna v točki c za poljubni funkciji f in g
   2. funkcija (f/g)(x) je zvezna v točki c za funkcijo f(c) različno od 0
   3. funkcija (f/g)(x) je zvezna v točki c za funkcijo g(c) različno od 0
   4. funkcija (f/g)(x) je zvezna v točki c za nobeni funkciji f in g
Osebna orodja