Levenshteinova razdalja/Implementacija (Java)

Iz MaFiRaWiki

 1. public class RazdaljaMedNizi{
 2. // Minimum treh vrednosti za izracun minimalnega števila operacij,
 3. // ki jih potrebujemo za preoblikovanje enaga niza v drugega.
 4. private static int minimum (int x, int y, int z) {
 5. int mi;
 6. mi = x;
 7. if (y < mi){
 8. mi = y;
 9. }
 10. if (z < mi){
 11. mi = z;
 12. }
 13. return mi;
 14. }
 15. // Razdalja med nizi
 16. public static int razdalja (String s, String t) {
 17. int d[][]; // matrika d
 18. int n; // dolzina niza s
 19. int m; // dolzina niza t
 20. int i; // i tece po s
 21. int j; // j tece po t
 22. char s_i; // i-ti znak niza s
 23. char t_j; // j-ti znak niza t
 24. int cost;
 25. n = s.length();
 26. m = t.length();
 27. // ce je n enak 0, vrne dolzino niza t,
 28. if (n == 0){
 29. return m;
 30. }
 31. //ce je m enak 0, vrne dolzino niza s
 32. else if (m == 0){
 33. return n;
 34. }
 35. d = new int[n+1][m+1];
 36. // za vsak i enak 0 in i manjsi ali enak n,
 37. // se i v vrstici matrike povecuje za 1.
 38. for (i = 0; i <= n; i++){
 39. d[i][0] = i;
 40. }
 41. // za vsak j enak 0 in j manjsi ali enak m,
 42. // se j v stolpcu matrike povecuje za 1.
 43. for (j = 0; j <= m; j++){
 44. d[0][j] = j;
 45. }
 46. // za vsak i enak 1 in i manjsi ali enak n,
 47. // i-ti znak niza s postane (i-prvi) znak niza s.
 48. for (i = 1; i <= n; i++){
 49. s_i = s.charAt(i - 1);
 50. // za vsak j enak 1 in j manjsi ali enak m,
 51. // j-ti znak niza t postane (j-prvi) znak niza t.
 52. for (j = 1; j <= m; j++) {
 53. t_j = t.charAt (j - 1);
 54. // ce sta i-ti znak niza s in j-ti znak niza t
 55. // enaka, razdalja dobi vrednost 0,
 56. if (s_i == t_j) {
 57. cost = 0;
 58. }
 59. // drugace dobi razdalja vrednost 1.
 60. else {
 61. cost = 1;
 62. }
 63. // izracun razdalje med nizoma
 64. d[i][j] = minimum (d[i-1][j]+1, d[i][j-1]+1, d[i-1][j-1] + cost);
 65. }
 66. }
 67. // vrne matriko d
 68. return d[n][m];
 69. }
 70. //test
 71. public static void main(String[] args){
 72. String s = "torba";
 73. String t = "borba";
 74. System.out.println("Razdalja med nizoma je: " + razdalja(s,t));
 75. String p = "Mojca";
 76. String r = "Matija";
 77. System.out.println("Razdalja med nizoma je: " + razdalja(p,r));
 78. }
 79. }
Osebna orodja