Lekcija: JDBC/Primer

Iz MaFiRaWiki

 1. import java.sql.*;
 2.  
 3. public class TestJDBC {
 4.  
 5. private Connection povezava; // povezava do podatkovne baze
 6.  
 7. private void izpisiNapako(SQLException ee) {
 8. // izpiemo vso informacijo o napaki
 9. System.out.println("SQLException: "+ee.getMessage());
 10. System.out.println("SQLState: "+ee.getSQLState());
 11. System.out.println("VendorError: "+ee.getErrorCode());
 12. } // izpisiNapako
 13.  
 14. public TestJDBC() {
 15. // nalozimo jdbc in postgresql driver
 16. try {
 17. Class.forName("org.postgresql.Driver").newInstance();
 18. }
 19. catch (Exception ee) {
 20. System.out.println("Tezave z driverjem");
 21. System.out.println(ee);
 22. System.out.println(ee.getMessage());
 23. System.exit(1);
 24. }
 25. } // TestJDBC
 26.  
 27. public void poveziDB() {
 28. // prikljucimo se na bazo
 29. try {
 30. String cstr = "jdbc:postgresql://haka.fmf.uni-lj.si/banka?user=student&password=";
 31. povezava = DriverManager.getConnection(cstr);
 32. }
 33. catch (SQLException ee) { izpisiNapako(ee); }
 34. } // poveziDB
 35.  
 36.  
 37. public void izvediSQL() {
 38. // izvedemo stavek in izpiemo rezultate
 39. try {
 40. Statement stavek = povezava.createStatement();
 41. ResultSet rs = stavek.executeQuery("SELECT * FROM transakcija");
 42. while (rs.next()) {
 43. for (int ii = 1; ii <= rs.getMetaData().getColumnCount(); ii++)
 44. System.out.print(rs.getString(ii)+"\t");
 45. System.out.println();
 46. }
 47. rs.close();
 48. stavek.close();
 49. povezava.close();
 50. }
 51. catch (SQLException ee) { izpisiNapako(ee); }
 52. } // izvediSQL
 53.  
 54. public static void main(String[] args) {
 55. TestJDBC hello = new TestJDBC();
 56. hello.poveziDB();
 57. hello.izvediSQL();
 58. } // main
 59.  
 60. } // class
Osebna orodja