Larisa Rutar

Iz MaFiRaWiki

Vsebina

Kontrolna vaja

1. Naloga

Poenostavi dane algebrske izraze!

  • \ 2x^3y + 8x^2y + 4xy + x^2y
  • \ 8a^3 - 12a^2b + 6ab^2 - b^3
  • \sqrt{a^3 \cdot 2^\frac{1}{2} \cdot \sqrt{b \cdot(8a^4b)}+ (2a+b)(2a-b)+b^2}


2.Naloga

Napiši predpis za dano funkcijo ter nariši graf funkcije: \ g(x)=2f(x-3)-1!

slika: Grafx.jpg3.Naloga

Dana je funkcija \ f(x)= \sin{x} \tan{x}-\cos{x}-2.
Določi začetno vrednost, pole, ničle ter reši neenačbo:\ f(x)<0!


4.Naloga

Pokaži, da so 16^{\frac{3}{4}}, \overline{0.2}\cdot \sqrt[3]{27^2} \textrm{\ in \ } \sqrt[3]{-8}\cdot 0.25^{-\frac{1}{2}} prvi trije členi padajočega aritmetičnega zaporedja. Zapiši diferenco zaporedja in izračunaj peti člen!


slika: Fairy-fairies-373250_587_800.jpg

Osebna orodja