Kukavica, Igor; matematični kolokvij junij 2003

Iz MaFiRaWiki

Kompleksnost rešitev parcialnih diferencialnih enačb

Igor Kukavica

University of Southern California, ZDA

19. junij 2003


Kompleksnost funkcij merimo z velikostjo nivojske množice. V tem predavanju bomo povzeli rezultate v zvezi s kompleksnostjo rešitev linearnih in nelinearnih parcialnih diferencialnih enačb. Posebno bomo poudarili rezultate v zvezi z Navier-Stokesovimi in drugimi nelinearnimi enačbami s kaotičnim gibanjem rešitev.

Osebna orodja