Kruskalov algoritem/Kopica

Iz MaFiRaWiki

 1. public class Kopica {
 2. /*
 3. Razred Kopica - KOPICA iz povezav JE PREDSTAVLJENA S TABELO, za n podatkov potrebujemo
 4. tabelo dolzine 3n, ker vanjo zapored zapisujeo ceno in obe krajisci povezave.
 5. */
 6.  
 7. private int[][] kop; //tabela, ki predstavlja kopico
 8. private int m; //velikost kopice
 9.  
 10. //konstruktorji:
 11.  
 12. public Kopica(int velikost) { //naredi prazno kopico dane velikosti
 13. kop = new int[velikost][3];
 14. m = velikost;
 15. }
 16.  
 17. public Kopica(int[][] matrika){
 18. //zlozi elemente iz matrike n*n v kopico
 19.  
 20. int n = matrika.length;
 21. //velikost kopice, stevilo povezav v zgornjitrikotni matriki
 22. m = n * (n - 1) / 2;
 23. kop = new int[m][3];
 24. //stevec v kopici
 25. int k = 0;
 26. for (int i = 0; i < n; i++) {
 27. for (int j = i + 1; j < n; j++) {
 28. kop[k][0] = matrika[i][j];
 29. kop[k][1] = i;
 30. kop[k][2] = j;
 31. k++;
 32. }
 33. }
 34. //dejanska velikost kopice
 35. m = k;
 36. narediKopico();
 37. } //konstruktor
 38.  
 39. public Kopica(int[][] matrika, int neskoncno){
 40. //zlozi elemente iz matrike n*n v kopico, elemente, ki imajo vrednost neskoncno, izloci
 41.  
 42. int n = matrika.length;
 43. //max velikost kopice, povezav bo najvec toliko
 44. m = n * (n - 1) / 2;
 45. kop = new int[m][3];
 46. //stevec v kopici
 47. int k = 0;
 48. for (int i = 0; i < n; i++) {
 49. for (int j = i + 1; j < n; j++) {
 50. //neskoncne povezave takoj izlocimo, da bo manj dela
 51. if (matrika[i][j] < neskoncno) {
 52. kop[k][0] = matrika[i][j];
 53. kop[k][1] = i;
 54. kop[k][2] = j;
 55. k++;
 56. }
 57. }
 58. }
 59. //dejanska velikost kopice
 60. m = k;
 61. narediKopico();
 62. } //konstruktor
 63.  
 64. //druge metode:
 65.  
 66. public int[] povejVrh() {
 67. int[] r = new int[3];
 68. r[0] = kop[0][0];
 69. r[1] = kop[0][1];
 70. r[2] = kop[0][2];
 71. return r;
 72. }
 73.  
 74. public int[] povejZadnjega() {
 75. int[] r = new int[3];
 76. r[0] = kop[m-1][0];
 77. r[1] = kop[m-1][1];
 78. r[2] = kop[m-1][2];
 79. return r;
 80. }
 81.  
 82. public void spremeniVrh(int[] podatek) {
 83.  
 84. if(podatek.length != 3) System.out.println("Napaka!");
 85. //s preverjanjem podatkov se sicer nisem ukvarjala, marsikje bi morali biti
 86. // podobni "lovilci"
 87. else {
 88. kop[0][0] = podatek[0];
 89. kop[0][1] = podatek[1];
 90. kop[0][2] = podatek[2];
 91. }
 92. }
 93.  
 94. public void brisi() {
 95.  
 96. //zadnjega premaknemo na vrh, nato ga potopimo
 97. spremeniVrh(povejZadnjega());
 98. m--;
 99. popraviKopico(0);
 100. }
 101.  
 102. /*
 103. najbolj pomembni metodi,
 104. s prvo naredimo kopico, z drugo pa vzdrzujemo strukturo kopice pri vstavljanju
 105. ali brisanju
 106. */
 107.  
 108. public void narediKopico(){
 109. //iz neurejene tabele naredi kopico
 110.  
 111. for (int k = m - 1; k >= 0; k--) {
 112. if (kop[k][0] < kop[(k - 1)/2][0]) {
 113. zamenjaj(k, (k - 1)/2);
 114. //od m/2 naprej so listi, teh ni treba
 115. if (k < m/2 - 1) popraviKopico(k);
 116. //prestavljati; indeksi so za 1 manjsi, ker zacnemo z 0
 117. }
 118. }
 119. }
 120. private void popraviKopico(int k){
 121. //potopi k-ti element do koder je treba
 122. //ce je oce vecji od manjsego sina
 123. if ((2*k + 1 < m) && (kop[k][0] > Math.min(kop[2*k + 1][0],kop[2*k + 2][0]))) {
 124. if (kop[2*k + 1][0] < kop[2*k + 2][0]) {
 125. zamenjaj(k, 2*k + 1);
 126. //rekurzivno gremo do listov - v smeri manjsega sina
 127. popraviKopico(2*k + 1);
 128. }
 129. else {
 130. zamenjaj(k, 2*k + 2);
 131. //drugi sin
 132. popraviKopico(2*k + 2);
 133. }
 134. }
 135. }
 136.  
 137. private void zamenjaj(int k, int j) {
 138.  
 139. int[] pom = new int[3];
 140. for (int i = 0; i < 3; i++) {
 141. pom[i] = kop[k][i];
 142. kop[k][i] = kop[j][i];
 143. kop[j][i] = pom[i];
 144. }
 145. }
 146.  
 147. public int velikost() {
 148. return m;
 149. }
 150. }class Kopica
Osebna orodja