Krog

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Krog je geometrijski lik v ravnini. Krog je podan s svojim središčem in polmerom, vsebuje pa vse točke, ki so od središča oddaljene kvečjemu za polmer.

Lastnosti

  • Obseg kroga je enak r, kjer je r polmer kroga.
  • Ploščina kroga je enaka πr2.
  • Enačbo kroga s središčem v (x0,y0) in polmerom r v kartezičnih koordinatah zapišemo kot (x-x_{0})^{2}+(y-y_{0})^{2} \le r^{2}.

Opomba: Število π (pi) je v Evklidski geometriji definirano kot razmerje med obsegom kroga in njegovim premerom.


Glej tudi

Osebna orodja