Kriteriji za zadostnost in ocenjevanje prispevkov

Iz MaFiRaWiki

Vsebina

Ovrednotenje prispevkov

Sodelovanje sodelujočega (predmet OSIO) se okarakterizira preko naslednjih tipov prispevkov:

 • manjši popravek: odprava tipkarske, pravopisne ali stilistične napake; manjša preureditev dokumenta; prevezava; dodajanje povezav na obstoječe vnose; skratka neka akcija, ki izboljša kvaliteto članka, a je za to potrebno relativno malo dela.
 • popravek: izboljšanje razlag, odprava nejasnosti; skratka neka akcija, ki tipično vključuje nekaj minut dela. Za popravek šteje tudi konstruktivno sodelovanje pri pogovoru o strani. Če je vnos pri popravku vsaj dve vrstici, se okarakterizira že kot prispevek.

v smislu obračanja/popravljanja stavkov, dodajanja malih informacij;

 • prispevek: dejansko dodajanje materiala; V primeru, ko pri popravku dodamo vsaj dve vrstici, se popravek že šteje za prispevek. Če je prispevek krajši kot dve vrstici, se ga šteje kot popravek.

Zahteve

Vsak sodelujoči mora za zadostitev minimalnih pogojev:

 • dodati približno 16 zaslonov besedila (en zaslon je ~350 besed)
 • izvesti vsaj 150 akcij na wikiju, ki se lahko okarakterizirajo kot manjši popravek, popravek ali prispevek. V te akcije se štejejo čisto vse akcije sodelujočega. Če se iz akcij sodelujočega da razbrati, da je število akcij umetno povečevano z izvajanjem nesmiselnih popravkov, se konkretno za dotičnega sodelujočega poveča minimalne pogoje po presoji ocenjevalca.

Ekvivalenti

Sodelujoči mora vnesti minimalno 10 strani. Za ostale strani do 16 (in več) pa se lahko odkupi z ekvivalenti.

 • ena stran je vredna 50 enot. Enote lahko pridobivate na spodaj naštete načine;
 • s sliko, ki jo je sodelujoči sam narisal in ta izboljša razlago (25 enot = 1/2 strani);
 • s sliko, ki bistveno prispeva k razlagi in je najdena na internetu (ali vzeta kot zajem iz zaslona, oz. fotografija) in njena vključitev na wiki ne krši avtorskih pravic (12.5 enot = 1/4 strani);
 • s slikami se sodelujoči lahko odkupi za do 3 strani. Vsaka slika več se šteje kot 4 enote;
 • sodelujoči se lahko odkupi z manjšimi popravki in popravki. En konstruktivni manjši popravek je vreden 1 enoto. En konstruktivni popravek je vreden 2 enoti. Konstruktivno sodelovanje v pogovoru (na pogovorni strani) prinese 2 enoti;

Nekonstruktivne akcije se ne štejejo! Še več: v primeru, da posameznik namensko izvaja take akcije z golim ciljem navideznega povečanja akcij (npr. popravek napake -> namensko pisanje napake -> popravek iste napake, ...), ga lahko doleti kazen v obliki zvišanja minimalnih kriterijev.

Dosega norme in poročilo

Ko si izračunate, da ste izpolnili normo mi sporočite v naslednji obliki. Iz interneta prekopirate spisek vaših prispevkov, pred vsak prispevek pa dodajte črke, ki ovrednotijo prispevek:

 • M - manjši popravek;
 • P - popravek;
 • V - prispevek (vnos). Če gre za večji vnos od 0.1 strani (pribl. dva stavka), ocenite velikost prispevka. Npr. V0.4 pomeni prispevek vreden približno 0.4 strani;
 • S - slika. Za 'S' navedemo ceno (npr. S0.25 za navadne slike, S0.5 za narisane).


Primer dela oddanega izpiska:

M 15:50, 15 oktober 2006 (zgod) (razl) Skupina (Active Directory) 
P 15:49, 15 oktober 2006 (zgod) (razl) Skupina (Active Directory) 
M 18:48, 10 oktober 2006 (zgod) (razl) Skupina (Active Directory) 
M 09:10, 9 oktober 2006 (zgod) (razl) Uporabnik (Active Directory) 
S0.25 09:08, 9 oktober 2006 (zgod) (razl) Slika:Oi01.jpg (vrh) 
M 09:06, 9 oktober 2006 (zgod) (razl) Uporabnik (Active Directory) 
S0.25 16:52, 8 oktober 2006 (zgod) (razl) Slika:Dov2.jpg (vrh) 
V 16:51, 8 oktober 2006 (zgod) (razl) Pravice dostopa do datoteke (Windows) (vrh) 
M 16:50, 8 oktober 2006 (zgod) (razl) Pravice dostopa do datoteke (Windows) 
V 16:50, 8 oktober 2006 (zgod) (razl) Pravice dostopa do datoteke (Windows) 
V 16:49, 8 oktober 2006 (zgod) (razl) Pravice dostopa do datoteke (Windows) 
S0.25 16:48, 8 oktober 2006 (zgod) (razl) Slika:Dov1.jpg (vrh) 
V 16:47, 8 oktober 2006 (zgod) (razl) Pravice dostopa do datoteke (Windows) 
M 16:46, 8 oktober 2006 (zgod) (razl) Pravice dostopa do datoteke (Windows) 
...

Spisek vaših prispevkov lahko dobite tako, da kliknete na povezavo Moji prispevki v zgornjem levem kotu. Če pri akciji pritisnete na povezavo (razl), vidite, kaj ste v tej akciji naredili. Najbolje, da si natisnete izpiske, potem pa klikate (razl), ugotovite naravo prispevka, zapišete na list, kliknete Back in ponovite. Ko to naredite, si to zabeležite še v elektronski obliki s tem da izpiske iz internetne strani prekopirate v urejevalnik besedil in v vsaki vrstici spredaj dopišete ovrednotenje.

Ocenjevanje

Če ste izpolnili normo, dobite za delo na wiki-ju oceno 8. Če presežete normo, dobite pogajalska izhodišča za višjo oceno. Za vsak ekvivalent 4 strani več se ocena poveča za 1.

Osebna orodja