Kriptografski sistem s privatnim in javnim ključem

Iz MaFiRaWiki

Leta 1978 so na Massashusets Institute of Technology (MIT) razvili RSA kodirni algoritem, ki omogoča praktično nezlomljivo kriptografijo, kar pomeni, da so podatki, zaščiteni s to kriptografsko metodo izjemno varni. Metoda RSA namreč deluje tako, da imata tako tisti, ki sporočilo pošilja (pošiljatelj), kot tisti, ki sporočilo sprejema (prejemnik), vsak svoj par ključev. Zasebnega, ki je tajen, in javnega, ki je javno dostopen.


Kako poteka kodiranje sporočil?

Ker sta ključa med seboj povezana v posebnem matematičnem razmerju, mora pošiljatelj sporočilo zakodirati s svojim zasebnim in prejemnikovim javnim ključem, tako kodirano sporočilo pa potem pošlje prejemniku. Prejemnik pa to sporočilo nato odkodira s svojim zasebnim in pošiljateljevim javnim ključem.

Ključi so seveda sinonim za gesla.


Čar RSA kriptografije je tako v tem, da ne potrebuje tim. "varnih kanalov" za prenos ključev, saj so javni ključi lahko (oz. morajo biti) javno objavljeni, zasebne ključe pa posamezniki seveda obdržijo zase (v tajnosti). Za pošiljanje kodiranega sporočila torej potrebujemo samo naslovnikov javni ključ (svoj zasebni ključ že imamo), naslovnik pa potrebuje samo pošiljateljev javni ključ (svojega zasebnega že ima). Tak sistem kodiranja omogoča tudi verifikacijo pošiljatelja oz. tim. "elektronski podpis".

Osebna orodja