Konvalinka, Matjaž; Matematični kolokvij 2010

Iz MaFiRaWiki

Obtežena formula o kljukah

Matjaž Konvalinka

Univerza v Ljubljani, FMF

21. oktober 2010


Slavna formula o kljukah je preprosta posledica razvejitvenega pravila za dolžine kljuk. Najslavnejši dokaz formule o kljukah Greena, Nijenhuisa in Wilfa uporablja verjetnostne metode in ni popolnoma kombinatoričen. Preprost bijektiven dokaz, ki bi dokazal formulo, je bil dolgo odprt problem. V svojem govoru bom predstavil elegantno bijekcijo (skupno delo s Ciocanom in Pakom), ki dokazuje močnejšo, obteženo inačico razvejitvenega pravila. Variante bijekcije dokažejo še sedem drugih zanimivih formul, ki jih bom verjetno omenil samo na kratko.


Glej tudi

Matematični kolokviji

Osebna orodja