Konstruktor (Java)

Iz MaFiRaWiki

Konstruktorji so posebne metode, ki jih ne moremo posebej klicati, razen ko tvorimo nov objekt, skupaj z operatorjem new. Uporabljamo jih za nastavitev začetnih vrednosti komponent objekta. Imajo enako ime kot razred. V razredu imamo lahko več konstruktorjev. Ker se imena ujemajo, se morajo konstruktorji med sabo razlikovati v parametrih (različno število in različni tipi parametrov), torej v podpisu. Nimajo tipa, tudi void ne. Ne vračajo ničesar, ni stavka return. Če bi uporabniku radi ponudili več možnosti začetnega objekta, govorimo o več konstruktorjih (preobteževanje); več metod z enakim imenom. Standardni konstruktor je konstruktor brez parametrov.

Osebna orodja