Konstanta (Java)

Iz MaFiRaWiki

Konstanta v Javi je spremenljivka, ki ji nastavimo začetno vrednost in je kasneje ne moremo spremeniti. Konstanto deklariramo z določilom final.

Osebna orodja