Konrad Zuse

Iz MaFiRaWiki

Opis slike
Konrad Zuse

Konrad Zuse se je rodil leta 1910 v Berlinu. V letih 1928-1935 je študiral gradbeništvo v Berlinu, od leta 1935 pa je bil zaposlen v tovarni Henschel. Leta 1934 je izdelal zasnovo za programsko vodeni digitalni računski stroj, 1941 predstavil prvi vodeni digitalni računalnik Z 3, ki pa je deloval še na elektromehanski osnovi. Nato se je ukvarjal z razvojem računalniškega jezika Plankalkul. 1949 je ustanovil podjetje za proizvodnjo elektronske opreme in relejskih avtomatov, katerega je leta 1967 prevzelo podjetje Simens AG.

Z ameriškima znanstvenikoma Johnom V. Atanasoffom in Howardom Aikenom sodi med začetnike računalništva.


VIR

ANTIČ, I. 2002. Veliki svetovni biografski leksikon. Ljubljana, Mladinska knjiga, str. 1199

Osebna orodja