Košir, Tomaž; matematični kolokvij junij 2000

Iz MaFiRaWiki

Spektralna teorija v več parametrih

Tomaž Košir

Univerza v Ljubljani

8. junij 2000


V predavanju se bomo spoznali z uporabo nekaterih algebraičnih orodij pri študiju problemov lastnih vrednosti v več parametrih. Motivacija prihaja iz matematične analize, kjer se z omenjenimi problemi srečamo pri reševanju robnih nalog za parcialne diferencialne enačbe.

Osebna orodja