Kill (Linux)

Iz MaFiRaWiki

Kill je ukaz za upokojitev procesov in opravil. To lahko storimo le s tistimi, katerih lastniki smo. Izjema je le, če smo sistemski skrbniki.


Opravilo upokojimo z ukazom kill %n, v katerem je n število, ki označuje opravilo.

Z ukazom kill n upokojimo opravilo, v katerem je n PID opravila (npr. kill 4721). Ta se uporablja tudi pri pobijanju procesov.


Če se želimo brezpogojno znebiti kakega posla, ga pobijemo z ukazom kill -9 številka_procesa (npr. kill -9 4721). Število –p pove, da želimo proces upokojiti s signalom 9, označenim tudi s kratico SIGKILL, torej brezpogojno.


Seznam vseh signalov prikličemo z ukazom kill –l.

Osebna orodja