Kaktusov sklad/Implementacija (Java)

Iz MaFiRaWiki

 1. public class KaktusovSklad{
 2. //KOMPONENTE
 3. private KaktusovSklad korenKaktusa; //katusov sklad do nevključno vrha!
 4. private Object vrhKaktusa;
 5. private boolean vrhJeKaktus; //true, če je vrh kaktusovega sklada kaktusov sklad
 6. //KONSTRUKTORJI
 7. //--osnovni
 8. //ustvari prazen kaktusov sklad: z nedoločenim (neobstoječim) korenom in vrhom
 9. public KaktusovSklad(){
 10. this.korenKaktusa = null; //= new KaktusovSklad() <-- tega ne moremo napisati (ker bi dobili cikel)!
 11. this.vrhKaktusa = null;
 12. this.vrhJeKaktus = false;
 13. }
 14. //--sprejme objekt poljubnega tipa
 15. //ustvari katusov sklad z nedoločenim (neobstoječim) korenom ter vrhom element
 16. public KaktusovSklad(Object element){
 17. this.vstavi(element); //kličemo kar metodo vstavi
 18. }
 19. //METODE
 20. //--koren
 21. public KaktusovSklad koren(){
 22. return this.korenKaktusa;
 23. }
 24. //--vrh
 25. public Object vrh(){
 26. if(this.vrhJeKaktus){ //če je na vrhu kaktusov sklad:
 27. return ((KaktusovSklad)this.vrhKaktusa).vrh(); //vrnemo vrh od vrhnjega kaktusovega sklada
 28. }
 29. //če na vrhu ni kaktusovega sklada, vrnemo kar komponento
 30. return this.vrhKaktusa;
 31. }
 32. //--kajNaVrhu
 33. //true, če je na vrhu kaktusov sklad
 34. //false, na vrhu je element
 35. public boolean kajNaVrhu(){
 36. if(this.vrhJeKaktus){
 37. return true;
 38. }
 39. else return false;
 40. }
 41. //--vrhJeKaktusovSklad
 42. public boolean vrhJeKaktusovSklad(){
 43. return this.vrhJeKaktus;
 44. }
 45. //--prazen
 46. public boolean prazen(){
 47. return this.vrhKaktusa == null && this.korenKaktusa == null;
 48. }
 49. //--vstavi
 50. public KaktusovSklad vstavi(Object element){
 51. KaktusovSklad pomozni = new KaktusovSklad(); //potrebujemo novega, da bo:
 52. //nov kaktusov sklad do vrha = star katusov sklad z vrhom vred, saj "potiskamo elemente navzdol":
 53. pomozni.korenKaktusa = new KaktusovSklad();
 54. if(this.korenKaktusa == null || this.korenKaktusa.prazen()){ //če je koren kakt. sklada nedoločen ali prazen (kaktus ima le vrhnji element):
 55. pomozni.korenKaktusa.vrhKaktusa = this.vrhKaktusa;
 56. }//
 57. else{ //če koren kakt.sklada ni prazen:
 58. pomozni.korenKaktusa = this.copy();
 59. }
 60. //nov vrh kaktusovega sklada = dani objekt:
 61. if(element.getClass().getName().equals("KaktusovSklad")){ //če je tip objekta KaktusovSklad:
 62. pomozni.vrhJeKaktus = true;
 63. pomozni.vrhKaktusa = ((KaktusovSklad)element).copy();
 64. }
 65. else{ //če tip objekta ni KaktusovSklad:
 66. pomozni.vrhKaktusa = element;
 67. pomozni.vrhJeKaktus = false;
 68. }
 69. //popravimo this:
 70. this.korenKaktusa = pomozni.korenKaktusa;
 71. this.vrhKaktusa = pomozni.vrhKaktusa;
 72. this.vrhJeKaktus = pomozni.vrhJeKaktus;
 73. //vrnemo spremenjen this:
 74. return this;
 75. }
 76. //--odstrani
 77. public KaktusovSklad odstrani() throws Exception{
 78. if(this.prazen()) throw new Exception("Kaktusov sklad je že prazen!");
 79. else{ //če kaktusov sklad ni prazen:
 80. return this.odstraniElement(); //kličemo privatno metodo
 81. }
 82. }
 83. //--odstraniElement
 84. //pomožna metoda, ki jo potrebujemo za metodo odstrani()
 85. private KaktusovSklad odstraniElement(){
 86. if(this.prazen()) { //če je kaktusov sklad prazen:
 87. //vrnemo le koren od this
 88. return ((KaktusovSklad)this.korenKaktusa).copy();
 89. }
 90. else{ //če kaktusov sklad ni prazen:
 91. KaktusovSklad pomozni = new KaktusovSklad();
 92. if(this.vrhJeKaktus && !((KaktusovSklad)this.vrhKaktusa).prazen()){ //če je na vrhu neprazen kaktusov sklad:
 93. if(((KaktusovSklad)this.vrhKaktusa).korenKaktusa == null || ((KaktusovSklad)this.vrhKaktusa).korenKaktusa.prazen()){ //če je koren vrhnjega kakt. sklada nedoločen ali prazen (vrhnji kaktus ima le en element => ima le vrh):
 94. //prepišemo le koren od this v nov kaktusov sklad:
 95. pomozni = this.korenKaktusa.copy();
 96. //popravimo this:
 97. this.korenKaktusa = pomozni.korenKaktusa;
 98. this.vrhKaktusa = pomozni.vrhKaktusa;
 99. this.vrhJeKaktus = pomozni.vrhJeKaktus;
 100. }
 101. else{ //če koren vrhnjega kaktusovega sklada ni prazen:
 102. //odstranimo element iz vrhnjega kaktusovega sklada:
 103. pomozni = ((KaktusovSklad)this.vrhKaktusa).odstraniElement().copy();
 104. //popravimo le vrh od this:
 105. ((KaktusovSklad)this.vrhKaktusa).korenKaktusa = pomozni.korenKaktusa;
 106. ((KaktusovSklad)this.vrhKaktusa).vrhKaktusa = pomozni.vrhKaktusa;
 107. ((KaktusovSklad)this.vrhKaktusa).vrhJeKaktus = pomozni.vrhJeKaktus;
 108. }
 109. }
 110. else{ //če na vrhu ni kakt. sklada, ali pa je na vrhu prazen kaktusov sklad:
 111. //prepišemo le koren od this v nov kaktusov sklad:
 112. if(this.korenKaktusa != null){ //če koren kaktusa ni nedoločen/neobstoječ:
 113. pomozni = this.korenKaktusa.copy();
 114. }
 115. else{ //če je koren kaktusa neobstoječ:
 116. //pomozni že ima prave vrednosti komponent
 117. }
 118. //popravimo this:
 119. this.korenKaktusa = pomozni.korenKaktusa;
 120. this.vrhKaktusa = pomozni.vrhKaktusa;
 121. this.vrhJeKaktus = pomozni.vrhJeKaktus;
 122. }
 123. //vrnemo spremenjen this:
 124. return this;
 125. }
 126. }
 127. //--toString
 128. public String toString(){
 129. String niz = "[ ";
 130. //preden se lotimo pregleda elementov, shranimo this v pomožni kaktusov sklad:
 131. KaktusovSklad pomozni = this.copy();
 132. //gremo čez elemente:
 133. while(!this.prazen()){
 134. if(this.vrhJeKaktus){ //če je vrh kaktusovega sklada kaktusov sklad:
 135. //gremo čez elemente vrhnjega kaktusa:
 136. niz += " " + ((KaktusovSklad)this.vrhKaktusa).toString() + " "; //zabeleži celo "vejo"
 137. while(!((KaktusovSklad)this.vrhKaktusa).prazen()){ //odstranimo vse elemente vrhnjega kaktusa
 138. try {((KaktusovSklad)this.vrhKaktusa).odstrani();}//ker toString() ne sme vreči izjeme, odstrani() pa jo lahko
 139. catch(Exception e){System.out.println(e.getMessage());}
 140. }
 141. try{this.odstrani();} //odstranimo še prazen vrhnji kaktusov sklad
 142. catch(Exception e){System.out.println(e.getMessage());}
 143. }
 144. else{
 145. niz += " " + this.vrhKaktusa + " ";
 146. try{this.odstrani();} //ker toString() ne sme vreči izjeme, odstrani() pa jo lahko
 147. catch(Exception e){System.out.println(e.getMessage());}
 148. }
 149. }
 150. niz += " ]";
 151. //this povrnemo v prvotno stanje:
 152. this.korenKaktusa = pomozni.korenKaktusa;
 153. this.vrhKaktusa = pomozni.vrhKaktusa;
 154. this.vrhJeKaktus = pomozni.vrhJeKaktus;
 155. //vrnemo niz, ki predstavlja kaktusov sklad
 156. return niz;
 157. }
 158. //--copy
 159. //pomožna metoda, ki naredi kopijo kaktusovega sklada
 160. private KaktusovSklad copy(){
 161. KaktusovSklad kopija = new KaktusovSklad();
 162. kopija.korenKaktusa = this.korenKaktusa;
 163. kopija.vrhJeKaktus = this.vrhJeKaktus;
 164. if(this.vrhJeKaktus){ //če je vrh kaktusov sklad:
 165. //naredimo še kopijo vrhnjega kaktusovega sklada:
 166. kopija.vrhKaktusa = ((KaktusovSklad)this.vrhKaktusa).copy(); //rekurzivno kličemo metodo
 167. }
 168. else{
 169. kopija.vrhKaktusa = this.vrhKaktusa;
 170. }
 171. return kopija;
 172. }
 173. //--izpisi
 174. //metoda, ki izpiše kaktusov sklad
 175. public void izpisi(){ //izpiše kaktusov sklad od spodnjega (najbolj levo) do vrhnjega elementa (najbolj desno)
 176. System.out.println(this);
 177. }
 178. }

Testni program

 1. public class Test{
 2. public static void main (String[] args) throws Exception{
 3. KaktusovSklad ks1 = new KaktusovSklad();
 4. try{
 5. ks1.odstrani(); //preverimo, ali vrže napako na praznem kakt. skladu
 6. }
 7. catch(Exception e){
 8. System.out.println(e.getMessage());
 9. }
 10. ks1 = ks1.vstavi("Jelka");
 11. ks1 = ks1.vstavi("Zupanec");
 12. System.out.println("Kaktusov sklad 1: " + ks1);
 13. System.out.println ("Vrednost vrhnjega elementa v kaktusovem skladu 1: " + ks1.vrh());
 14.  
 15. KaktusovSklad ks2 = new KaktusovSklad();
 16. ks2 = ks2.vstavi("Jelka1");
 17. ks2 = ks2.vstavi("Jelka2");
 18. ks2 = ks2.vstavi("Jelka3");
 19. ks2 = ks2.vstavi("Jelka4");
 20. ks2 = ks2.vstavi("Jelka5");
 21. System.out.println("Kaktusov sklad 2: " + ks2);
 22. System.out.println("Kaj je na vrhu ks2? " + (ks2.kajNaVrhu()?"KaktusovSklad":"Element"));
 23. System.out.println ("Vrednost vrhnjega elementa v k. skladu 2: " + ks2.vrh());
 24. System.out.println ("Vrednost korena v k. skladu 2: " + ks2.koren());
 25. ks1 = ks1.vstavi(ks2);
 26. System.out.println ("Kaktusov sklad 1, ko smo mu dodali k.sklad 2: " + ks1);
 27. System.out.println("Kaj je na vrhu ks1? " + (ks1.kajNaVrhu()?"KaktusovSklad":"Element"));
 28. System.out.println ("Vrednost vrhnjega elementa v k. skladu 2: " + ks2.vrh());
 29. System.out.println ("Vrednost vrhnjega elementa v korenu v k.skladu 1: " + ks1.koren().vrh());
 30.  
 31. KaktusovSklad ks3 = new KaktusovSklad(ks1.vrh());
 32. System.out.println ("Vrednost vrhnjega elementa v k.skladu 3: " + ks3);
 33. try{
 34. ks3.odstrani();
 35. }
 36. catch(Exception e){
 37. System.out.println(e.getMessage());
 38. }
 39. System.out.println ("Ali je k. sklad 3 prazen? " + (ks3.prazen()?"DA":"NE"));
 40.  
 41. KaktusovSklad ks4 = new KaktusovSklad();
 42. ks4 = ks4.vstavi("Računalništvo");
 43. ks3 = ks3.vstavi(ks4);
 44. System.out.println ("Kaktusov sklad 3, ko smo mu dodali k. sklad 4: " + ks3);
 45. System.out.println ("Vrednost vrhnjega elementa v k. skladu 3: " + ks3.vrh());
 46. try{
 47. ks3 = ks3.odstrani();
 48. }
 49. catch(Exception e){
 50. System.out.println(e.getMessage());
 51. }
 52. System.out.println ("Vrednost vrhnjega elementa v kaktusovem skladu 3, po odstranitvi vrha: " + ks3.vrh());
 53. System.out.println ("Ali je kaktusov sklad 4 prazen? " + (ks4.prazen()?"DA":"NE"));
 54. }
 55. }

Če program Test zaženemo v Javi, nam izpiše:

 1. > java Test
 2. Kaktusov sklad je že prazen!
 3. Kaktusov sklad 1: [ Zupanec Jelka ]
 4. Vrednost vrhnjega elementa v kaktusovem skladu 1: Zupanec
 5. Kaktusov sklad 2: [ Jelka5 Jelka4 Jelka3 Jelka2 Jelka1 ]
 6. Kaj je na vrhu ks2? Element
 7. Vrednost vrhnjega elementa v k. skladu 2: Jelka5
 8. Vrednost korena v k. skladu 2: [ Jelka4 Jelka3 Jelka2 Jelka1 ]
 9. Kaktusov sklad 1, ko smo mu dodali k.sklad 2: [ [ Jelka5 Jelka4 Jelka3 Jelka2 Jelka1 ] Zupanec Jelka ]
 10. Kaj je na vrhu ks1? KaktusovSklad
 11. Vrednost vrhnjega elementa v k. skladu 2: Jelka5
 12. Vrednost vrhnjega elementa v korenu v k.skladu 1: Zupanec
 13. Vrednost vrhnjega elementa v k.skladu 3: [ Jelka5 ]
 14. Ali je k. sklad 3 prazen? DA
 15. Kaktusov sklad 3, ko smo mu dodali k. sklad 4: [ [ Računalništvo ] ]
 16. Vrednost vrhnjega elementa v k. skladu 3: Računalništvo
 17. Vrednost vrhnjega elementa v kaktusovem skladu 3, po odstranitvi vrha: null
 18. Ali je kaktusov sklad 4 prazen? NE
Osebna orodja