Juvan, Martin; matematični kolokvij januar 2002

Iz MaFiRaWiki

Seznamska barvanja

Martin Juvan

Univerza v Ljubljani

10. januar 2002


Teorija barvanj sodi med klasične dele teorije grafov. Seznamska barvanja so posplošitev običajnih barvanj, pri kateri se množica dopustnih barv od elementa do elementa grafa lahko spreminja. Začetki študija seznamskih barvanj segajo v sedemdeseta leta 20. stoletja, pravi razmah pa so po rezultatih Galvina in Thomassena doživela v zadnjem desetletju. Na predavanju bodo predstavljeni osnovni rezultati o seznamskih barvanjih. Spoznali bomo stične točke in razlike med običajnimi in seznamskimi barvanji, omenili pa bomo tudi nekatere še nerešene probleme.

Osebna orodja