Jurij Kovič: Simetrija v matematiki

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Simetrija ni le lastnost določenih geometrijskih objektov (kot so npr. mnogokotniki, poliedri, ipd.), ampak predstavlja eno temeljnih povezujočih idej na stičišču znanosti in umetnosti, ki skozi vso kulturno zgodovino človeštva pomembno usmerja tudi razvoj matematične misli.

"Idejo simetrije", ki predstavlja tudi osnovo različnih geometrij, izmed vseh matematičnih teorij najbolje predstavlja oziroma formalizira teorija grup, ki velja za njen "naravni jezik". Simetrija je eden najplodnejših konceptov tudi v fiziki in igra odločilno vlogo pri iskanju in formulaciji temeljnih fizikalnih zakonov.

Podobno kot nobena matematična teorija ne more v celoti izčrpati bogastva pomenov, ki se skrivajo v "ideji neskončnosti" (čeprav določene vidike te ideje zajamejo npr. teorija množic, teorija neskončnih vrst, teorija fraktalov itd.), tudi ideje simetrije ni mogoče v celoti formalizirati.

Pregledali bomo nekaj mejnikov v odkrivanju neizčrpnega bogastva pomenov in uporab, ki se skriva v ideji simetrije.

Osebna orodja