Jurij Kovič: Problem nesoizmerljivosti in teorija razmerij v starogrški matematiki

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Stara pitagorejska teorija razmerij je bila primerna le za soizmerljive količine. Evdoksova teorija je bila uporabna za količine kakršnekoli vrste. Evklid je v Elemente vključil obe teoriji.

Osebna orodja