Jurij Kovič: Predstavitev knjige Clifford A. Pickover: The Math Book

Iz MaFiRaWiki

Povzetek: 250 izbranih mejnikov v zgodovini matematike je v knjigi The Math Book predstavljenih na preprost in zgoščen način. Številne reference na koncu knjige omogočajo zainteresiranim bralcem, da sami globlje raziščejo tiste teme, ki so jim najbolj blizu. Med izbranimi mejniki srečamo poleg nekaterih temeljnih matematičnih del, avtorjev, izrekov, formul, idej, teorij, konstant in funkcij tudi nekatere manj znane rezultate in pojme (in prav na teh bo poudarek pri predstavitvi knjige).

V prvem delu seminarja bo podan pregled knjige kot celote, v drugem delu pa si bomo podrobneje ogledali nekaj najzanimivejših mejnikov, med drugim nekaj paradoksov, matematičnih iger in lepih ali nenavadnih geometrijskih objektov.

Namen seminarja je pokazati, da bi to knjigo (in njej podobne) s pridom lahko uporabljali tako učitelji matematike, ki želijo motivirati svoje učence, kot tudi tisti, ki hočejo v matematiki odkriti kaj novega, kar pa se morda skriva kot neuzrt in neizkoriščen potencial v idejah velikih umov različnih stoletij in različnih kultur.

Osebna orodja