Jurij Kovič: Predstavitev knjige Analysis by Its History

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Sijajno komponirana knjiga predstavi postopen razvoj idej analize od začetnih pogumnih, a nezadostno dokazanih metod računanja z neskončno majhnimi količinami prek postopnega izčiščevanja pojmov ob pomembnih problemih, primerih in protiprimerih do formulacije njenih načel v strogi obliki in razširitve njenega dometa na probleme z več spremenljivkami. Številni originalni citati in primeri nalog tvorcev analize (Eulerja, Newtona, Bernoullijev itd.) bralcu še dodatno omogočijo globlje vživetje v duha analize, kot ga prinese zgolj premočrtno obvladovanje njenih že izdelanih postopkov.

Osebna orodja