Jurij Kovič: O dokazih v matematiki

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Pojem dokaza se je v zgodovini matematike razvijal postopoma, v različnih obdobjih in kulturah pa so bili dokazi različno strogi. Ključno vlogo, ki jo igrajo dokazi v matematiki, bomo osvetlili z različnih vidikov. Ogledali si bomo nekaj primerov lepih dokazov. Dotaknili se bomo tudi vprašanja generiranja in dokazovanja hipotez s pomočjo računalnika.

Osebna orodja