Jurij Kovič: Nekaj primerov uporabe zgodovine matematike pri poučevanju matematike

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Ogledali si bomo nekaj primerov vključevanja zgodovine matematike v poučevanje matematike na različnih koncih sveta in v različnih časih. Primerjali bomo prednosti in pomanjkljivosti t.i. deduktivne in t.i. historične metode pri pouku matematike. Ogledali si bomo tudi primer uporabe t.i. genetske metode, ki poskuša združiti najboljše od obeh omenjenih pristopov.

Osebna orodja