Jurij Kovič: Nekaj matematičnih biserov iz zakladnice Leonharda Eulerja (1707-1783) - 3. del: Euler in algebra

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Euler je, kot eden najustvarjalnejših matematikov vseh časov, odločilno prispeval k številnim področjem matematike, zato je njegovo delo smiselno pregledovati po posameznih področjih. Tokrat si bomo ogledali nekaj problemov s področja algebre. Tudi tu je Eulerjevo delo pomenilo velik korak naprej in pomagalo matematikom, ki so prišli za njim, da so videli še dlje.

Osebna orodja