Jurij Kovič: Nekaj matematičnih biserov iz zakladnice Leonharda Eulerja (1707-1783) - 2. del: Euler in kompleksna števila

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Euler je, kot eden najustvarjalnejših matematikov vseh časov, odločilno prispeval k številnim področjem matematike, zato je njegovo delo smiselno pregledovati po posameznih področjih.

Tokrat si bomo ogledali nekaj Eulerjevih prispevkov s področja kompleksnih števil. Tudi na tem področju je njegovo delo navdihnilo in spodbudilo številne rezultate kasnejših matematikov.

Osebna orodja