Jurij Kovič: Nekaj matematičnih biserov iz zakladnice Leonharda Eulerja (1707-1783), 1. del: Euler in teorija števil

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Euler je, kot eden najustvarjalnejših matematikov vseh časov, odločilno prispeval k številnim področjem matematike, zato je njegovo delo smiselno pregledovati po posameznih področjih.

Tokrat si bomo ogledali nekaj problemov s področja teorije števil, ki jo je s svojimi izvirnimi tehnikami, fascinantnimi izračuni in elegantno dobljenimi rezultati prav on naredil za pomembno vejo matematike ter utrl pot za njen nadaljnji razvoj.

Osebna orodja