Jurij Kovič: Kratka zgodovina poliedrov

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Na seminarju bomo pregledali najpomembnejše mejnike v zgodovini poliedrov ter različne načine obravnave in uporabe poliedrov (npr. v umetnosti, naravoslovnih znanostih, pri pouku matematike itd.).

Osebna orodja