Jurij Kovič: Kratka zgodovina perspektive in njene povezave z geometrijo

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Perspektiva, kot so jo razvili umetniki in misleci renesanse, je le ena od možnih oblik upodabljanja prostora oziroma iluzije globine v ravnini. Druge kulture in obdobja so razvili druge, prav tako zanimive in uporabne sisteme. Prikaz kratke zgodovine perspektive v kontekstu različnih obdobij in kultur bo prepleten z analizo različnih matematičnih vidikov perspektive. Videli bomo, kako lahko moderna orodja dinamične geometrije uporabimo za lažje in boljše spoznavanje načel risanja v perspektivi -- in obratno, kako lahko konstrukcijske probleme iz risanja v perspektivi interpretiramo kot probleme upodabljanje incidenčnih struktur točk, premic, krogov, elips in drugih geometrijskih struktur z orodji dinamične geometrije.

Osebna orodja