Jurij Kovič: Konfiguracije - zgodovina in teorija

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Posamezne konfiguracije točk in premic so odkrili že v antiki (Pappusova konfiguracija). Konfiguracije nastopajo v pomembnih geometrijskih izrekih (Desarguesov, Pascalov, Cliffordov, Miquelov) Zanimanje zanje se je obudilo v 19. stoletju (geometrija). V 20. stoletju so jih matematiki začeli raziskovati tudi s kombinatoričnega vidika ter s pomočjo teorije grafov in teorije grup.

Osebna orodja