Jurij Kovič: Indukcija v matematiki

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Induktivno sklepanje je tudi v matematiki zelo pomembno. Visoko so ga cenili mnogi veliki matematiki v zgodovini. Poglobljeno ga je preučeval tudi madžarski matematik George Polya (1887-1985). Predstavili bomo njegova osnovna spoznanja o tem vidiku matematikovega razmišljanja.

Osebna orodja