Jurij Kovič: Geometrija sangaku - njena zgodovina in razvoj

Iz MaFiRaWiki

Povzetek: V prvem delu seminarja bo govora o zgodovini geometrije sangaku v kontekstu tradicionalne japonske matematike. Spoznali bomo tudi, v čem se ta geometrija v svojih problemih, njihovi prezentaciji in metodah reševanja razlikuje od tiste, ki smo je vajeni na Zahodu, ter si ustvarili jasno sliko, v čem za njo zaostaja, v čem pa jo presega. Spoznali bomo sedanji položaj geometrije sangaku v svetu ter trenutne možnosti in ovire pri njenem študiju. V drugem delu seminarja bomo preučili različne možne alternativne pristope k tej geometriji. Klasificirali in parametrizirali bomo tipične skupine sangaku problemov in povezali sangakuje s teorijo grafov: pokazali bomo, kako lahko vsak sangaku predstavimo z nekim (oštevilčenim in usmerjenim) grafom. Odgovorili bomo na vprašanja, kot so: Ali je mogoče s pomočjo primerne parametrizacije problemov naenkrat konstruirati oziroma anticipirati vse možne, tudi še ne odkrite probleme geometrije sangaku? Ali je mogoče oblikovati teorijo geometrije sangaku po zgledu evklidske aksiomatike?

Osebna orodja