Jurij Kovič: Descartesov izrek in Eulerjeva poliedrska formula

Iz MaFiRaWiki

Povzetek: Descartesov izrek in Eulerjeva poliedrska formula sta eni prvih splošnih trditev o poliedrih. Pred tem so se matematiki ukvarjali s posameznimi poliedri, ne pa z razredom poliedrov kot celoto. Različni dokazi teh dveh rezultatov, dokaz njune logične ekvivalentnosti ter protiprimeri, ki so pokazali na vrzeli v posameznih dokazih, so pripomogli k natančnejši definiciji poliedra ter k nastanku topologije in teorije grafov.

Osebna orodja