Jurij Kovič: Cardanova "Ars Magna"

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Cardanova Artis Magnae Sive de Regulis Algebraicis (1545) velja poleg Kopernikove De Revolutionibus Orbium Coelestium (1543) in Vesaliusove De Fabrica Humani Corporis (1543) za eno od treh največjih znanstvenih mojstrovin iz časa renesanse. Pomenila je ogromen korak naprej v razvoju algebre, saj so v njej bila prvič objavljena načela za reševanje enačb 3. in 4. stopnje. Zmeraj so jo visoko častili kot enega izmed mejnikov v zgodovini matematike, čeprav za razliko od drugih dveh zgoraj omenjenih del ni doživela imenitnih izdaj in imenitnih prevodov. Ker je bila napisana v latinščini in je bila ohranjena le v rekih zgodnjih izdajah, so jo dejansko prebrali le redki matematiki kasnejših generacij. Šele leta 1967 je izšel prevod iz latinščine v angleščino (ponatisnjen 1993 in 2007), ki omogoča, da se z vsebino in metodami te knjige pobliže seznanijo tudi sodobni matematiki. Nekaj prvih korakov v tej smeri bomo storili tudi na našem seminarju.

Osebna orodja